Partnerne i konsulent- og revisjonsselskapets PricewaterhouseCoopers (PwC) kan se tilbake på et lukrativt fjorår.

«PwC Norge har et resultat før skatt og før utdeling til stille interessenter/partnere på 744,1 millioner. Fordelt på 152 partnere gir dette et snitt på 4,9 millioner», skriver selskapet i den nyeste årsrapporten. PwC har avvikende regnskapsår som går fra juli til juni.

Tilsvarende snittall for de to siste årene er henholdsvis 4,5 og 4,2 millioner.

Misfornøyd med kvinneandelen

PwC poengterer overfor DN at snittutbetalingene på 4,9 millioner ikke er rene bonuser, men partnernes totale kompensasjon og lønn. De svarer ikke på spørsmål om spredningen i utbetalingene, eksempelvis avstanden mellom det nevnte snittet og den høyeste enkeltutbetalingen.

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC.
Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC. (Foto: PwC)

– Når godtgjørelsen fastsettes er det flere elementer som spiller inn; markedet, det individuelle bidraget hvor kvalitet er en av måleparametrene, hvor godt PwC Norge som selskap gjør det og behovet for fremtidige investeringer. Begynnerlønn innenfor alle stillingsnivåer er lik for både kvinner og menn. Vi har en strukturert og grundig prestasjonsbasert avlønningsprosess. Dette for å sikre at forskjeller i godtgjørelse er et resultat av individuelle prestasjoner, skriver administrerende direktør Leif Arne Jensen i en epost til DN.

Han sto selv oppført med en inntekt på 7,8 millioner kroner i 2017.

På spørsmål om kjønnsdelingen blant de 152 partnerne, som er spredt på 27 kontorer over hele landet, svarer direktøren at de for tiden har 16 prosent kvinner.

– Det er vi ikke fornøyde med, så vi har igangsatt ulike initiativ for å øke andelen, sier han.

«Svært godt år»

Direktøren ser ellers med tilfredshet tilbake på fjoråret. PwC Norge hadde en omsetning på 2903 millioner i fjor.

– 2018 har vært et svært godt år for PwC. Det er gledelig å registrere at PwC igjen er størst blant «Big 4». Det siste året har vi økt omsetningen med åtte prosent, vi har vekst i alle våre forretningsområder og vi er størst i bransjen både innen revisjon og rådgivning, med en markedsandel blant «Big 4» på henholdsvis 24 og 30 prosent, skriver Jensen i en kommentar til tallene.

«Big 4» brukes om de fire største selskapene i revisjonsbransjen, der PwC konkurrerer med EY, Deloitte og KPMG.

I fremtidsutsiktene skriver selskapet av den økonomiske situasjonen i noen viktige næringer for Norge fortsatt er krevende. I tillegg skriver de at den nye revisorloven, ventet i 2020, vil påvirke markedene de kommende årene.

Denne loven fører blant annet til endringer i forhold rundt utdannelse, rapportering, og myndighetenes sanksjonsmuligheter, ifølge Revisorforeningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kjøper ikke kinesere Iphone
Apple har tapt mye av markedsverdien sin på børsen i det siste.
01:44
Publisert: