– Kvinner tenner på status, mer enn det menn gjør. En av de tingene som gjør at menn er opptatt av å skaffe seg status, er for å skaffe seg dame, sier psykologiprofessor på NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair.

– Dette er et eksempel på at det finnes kjønnsforskjeller i den grunnleggende seksuelle psykologien. Dette må vi ta på alvor, sier han.

Etter at Metoo-kampanjen ble lansert i USA, har diskusjonene om seksuell trakassering i arbeidslivet tatt av her hjemme. Sist ut er finansbransjen, hvor en rekke kvinner forteller sine historier i DN.

NTNU-professor Kennair mener debatten for ensidig retter søkelyset på maktmisbruk.

Ifølge ham er det på tide å begynne å snakke om hvorfor Metoo-hendelsene oppstår. Kennair etterlyser i tillegg diskusjoner om både kvinner som trakasserer og menn som trakasserer menn.

– Metoo-debatten har hatt en altfor ensidig oppmerksomhet på menn – og hva som kjennetegner menn som trakasserer. For bare et par måneder siden kunne alle reflektere litt mer balansert rundt saken, sier NTNU-professoren.

«Handler om sex»

Kennair har tidligere forsket på seksuell trakassering blant elever på videregående skole. Han sier at deler av funnene er overførbare til arbeidslivet.

– Seksuell trakassering handler i hovedsak om at den som oppfattes som trakasserer, er interessert i å ha sex. Og at den som oppfatter det som trakasserende, opplever adferden som uønsket og ubehagelig.

NTNU-professoren mener det i altfor liten grad snakkes om psykologiske kjønnsforskjeller.

– Fra forskning vet vi at det er forskjell på menn og kvinners seksualitet. Menn er i større grad enn kvinner opptatt av «korttidssex» og seksuell variasjon, og de blir fortere tent. I tillegg er det slik at menn har en tendens til å oppleve at kvinner som er hyggelig mot dem, er interessert i langt større grad enn de faktisk er. Her har vi altså et bilde av to seksuelle psykologier som ikke er helt i samspill med hverandre.

Mannlig seksualitet er irrelevant i Metoo-debatten, ifølge professor Ulla-Britt Lilleaas.
Mannlig seksualitet er irrelevant i Metoo-debatten, ifølge professor Ulla-Britt Lilleaas. (Foto: Anders Martinsen/NTB Scanpix)

Ulla-Britt Lilleaas er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun mener Kennair er på feil spor når han trekker mannlig seksualitet inn i Metoo-debatten.

– Jeg synes ikke det er relevant. Dette er en tilnærming som hører fortiden til, sier hun.

– Utgangspunktet er jo at de fleste menn ikke trakasserer. Da må vi heller se mer på strukturelle og kulturelle forhold. Hva er det som gjør at trakasseringen får utspille seg?

Uenig

NTNU-professor Kennair står fast ved at det er viktig å understreke at kjønnsforskjeller spiller inn.

– Hvorfor er det viktig å få frem?

– Oppi hele debatten begynner det å bli en uro rundt spesielt mannlig seksualitet som jeg mener er litt skummelt. Vi må ikke «demonisere» typisk mannlig seksualitet. Vi må opprettholde liberalisme og en sexpositivitet i samfunnet vårt, på tross av at vi ønsker å redusere omfanget av seksuell trakassering

– Skal det være en unnskyldning for å seksuelt trakassere medarbeidere?

– Nei, det er en forklaring på hvordan konflikt oppstår. Seksuell trakassering defineres av den som opplever det som ubehagelig. Selv om det ikke nødvendigvis er slik at avsenderen har gjort noe galt, kan mottager fremdeles bli deprimert og engstelig som følge av det, slik vi har funnet. Vi må derfor også forsøke å redusere omfanget av antatt mildere former for trakassering.

NTNU-professoren mener det beste med Metoo-debatten er at den har satt søkelyset på seksualiserte maktovergrep.

– Skal vi gjøre noe med seksuell trakassering i samfunnet vårt, må vi våge å se hele bildet og ikke bare de bitene som er politisk lett å la seg frustrere over.

Etterlyser mer forskning

Kennair og UiO-professor Lilleaas er enige om én ting: Begge etterlyser mer forskning på feltet. Ifølge Kennair er dette viktig, ikke minst fordi det ikke finnes tiltak som har dokumentert effekt mot seksuell trakassering.

Professor Lilleaas ved UiO har forsket på blant annet seksuell trakassering i Forsvaret.

– I Forsvaret så vi at det ikke skal mer enn én person til for å ødelegge et helt arbeidsmiljø, men alt avhenger av at det er en leder som tar problemet på alvor, sier hun.(Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03
Publisert: