Høsten 2014 møtte advokat Gunhild Vehusheia opp ved Oslo politikammer med tre au pairer for å anmelde menneskehandel. Politiet kom tidlig frem til at det ikke var tvang i saken, og at det derfor ikke var grunnlag for å mistenke de anmeldte for menneskehandel. I kjølvannet etterforsket politiet likevel au pair-bruken hos familien Horn med bakgrunn i opplysningene som fremkom. Dette resulterte i en firesiders tiltale mot ekteparet Horn og et naboektepar for brudd på straffeloven og utlendingsloven.

Ifølge tiltalen skal de fire ha samarbeidet slik at to au pairer, som etter søknadene skulle ha bodd og bistått Horns naboer, endte opp som hushjelper hos Horn-familien.

  I straffesaken som startet tirsdag erkjente de tiltalte skyld på flere brudd på utlendingsloven. Men ingen av dem vedkjente å ha brutt straffeloven ved å ha medvirket til at au pairene ga falsk forklaring da de søkte om oppholdstillatelse som au pairer.

Trakk seg

Ragnar Horn, som har hatt flere tillitsverv i blant annet RS Platou-systemet, trakk seg for to år siden som kandidat til styreledervervet i det fusjonerte Clarkson-Platou som en følge av siktelsen i saken. Han sendte ut en pressemelding da han hadde brutt loven knyttet til au pair-ordningen. I dag har han en rekke styreverv og oppga i retten at han har en inntekt på én million i året og en ligningsformue på 95 millioner kroner.

Tidligere meglertopp Ragnar Horn er tiltalt for å ha utnyttet au-pair ordningen. Hornfamilien og en nabofamilie hadde i en periode fire jenter som au-pairer.
Tidligere meglertopp Ragnar Horn er tiltalt for å ha utnyttet au-pair ordningen. Hornfamilien og en nabofamilie hadde i en periode fire jenter som au-pairer. (Foto: Aleksander Nordahl)

 I retten forklarte advokat Svein Holden, som er Ragnar Horns forsvarer at man ikke må svelge pressemeldingen rått.

– Vent til å høre hva Ragnar Horn og hans kone har å si om det, sa Holden i retten, og forklarte at pressemeldingen ble skrevet i en presset situasjon.

63,5 timers arbeidsuke

Ifølge tiltalen skal Horn og hans kone hatt flere au pairer samtidig, noe som ikke er tillatt. Samtidig skal au pairene ha jobbet som hushjelper, snarere enn å være au pairer. De skal også ha jobbet langt flere timer enn det lovlige antallet på 30 timer per uke.

Advokat Gunhild Vehusheia, som er bistandsadvokat for to av au pairene, mener det kan bevises at hennes to klienter hver har hatt en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 63,5 timer.

– Det baserer seg på gjennomsnittlig arbeidstid på 11,5 timer hverdager, fire timer lørdag og to timers arbeid på søndag, forklarte bistandsadvokaten retten.

Med utgangspunkt i dette har den ene av au pairene krevd en erstatning på 855.000 kroner som etterbetaling av lønn. Hun har også krevd oppreisning begrenset oppad til 60.000 kroner for fysiske og psykiske forbigående skader hun skal ha fått mens hun jobbet hos familien som er bosatt på Frogner i Oslo.

Søsteren har krevd 116.000 kroner i erstatning og 10.000 kroner i oppreisning. Kravene er avvist av ekteparet Horn.

De fire tiltalte innrømmet de fleste andre forholdene i tiltalen, som innebærer brudd på utlendingsloven ved flere anledninger fra 2011 til 2014.

«Misvisende»

Advokat Svein Holden mener saken ikke dreier seg om menneskesmugling.

– Det er misvisende å omtale det som en sak om menneskesmugling. Dette er en sak som dreier seg om å ha hatt to au pairer samtidig, mens det kun er lov å ha én, sier Holden.

Han mener også timeantallet bistandsadvokaten legger til grunn for erstatningskravet er altfor høyt.

– Anklagen som er rettet mot ekteparet Horn innebærer at det skal ha blitt arbeidet 127 timer med husarbeid i uken. Det er riktignok et stort hus, men det blir sentralt å finne ut hvor mye det er arbeidet.

For å få avklart dette har tidligere politimann Ola Thune gjort en rekonstruksjon av arbeidsmengden i boligen på vegne av familien Horn. Thune vil vitne om sine funn senere i saken.

Det er satt av 12 dager til saken. Onsdag vil retten få høre forklaringen fra Ragnar Horns kone.

Les også:

  Au pair-lønn: 41 kr timen dn+

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.