Rapp Bomek, som er en av Nord-Norges største industribedrifter, kom i økonomisk uføre etter kraftige overskridelser på prosjekter.

Selskapet leverer blant annet dører til Munchmuseet og det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

Ledelsen har i flere måneder prøvd, sammen med eiere og långivere, å redde selskapet som produserer brann- og sikkerhetsdører fra å bli slått konkurs.

Før jul var ansatte redde for at selskapet ikke kunne betale ut lønn i januar. Nå er selskapet reddet.

– Faren for en konkurs har vært høyst reell, men vi har hele tiden arbeidet med den målsetning å unngå et slikt utfall, sier styreleder Bjørn Hesthamar i en pressemelding.

– Det ville vært det utfallet alle hadde tapt mest på, sier han.

Store kostnadsoverskridelser

Selskapet har stått i en svært krevende finansiell situasjon etter at det ble avdekket store kostnadsoverskridelser knyttet til enkeltstående prosjekter. Det har siden i november vært arbeidet intenst med å finne en løsning for å sikre videre drift. Dette arbeidet har vært komplekst og involvert mange parter.

Nå har selskapet lykkes med å få på plass en samlet løsning som sikrer videre drift.

– Løsningen er for alle praktiske formål på plass, selv om noen mindre forhold gjenstår å formalisere, sier Hesthamar.

Den løsningen som nå velges innebærer at det etableres en ny selskapsstruktur. Denne foretar en virksomhetsoverdragelse gjennom et kjøp av driftsmidler, varer og immaterielle eiendeler fra dagens Bomek, samt samtlige aksjer i datterselskapet Mil Sec Norge as. Dermed overtas alle kapabiliteter, herunder ansatte, driftsmidler og rettigheter av det nye selskapet.

Ny selskapsstruktur

All ny virksomhet og alle nye kontrakter fremover vil leveres fra det nye selskapet, mens et lite knippe pågående prosjekter som er i sluttføringsfasen avsluttes gjennom det gamle selskapet.

– Styret er svært glade for at vi har lykkes med denne løsningen. Den sikrer at det nye konsernet viderefører all virksomhet med alle kapabiliteter vi kjenner fra Bomek-konsernet, men i en ny selskapsstruktur som er finansielt robust, sier Bjørn Hesthamar.

– Samlet sett er dette den løsningen som best sikrer interessene for både kreditorer, leverandører, kunder, ansatte og aksjonærer, legger han til.

Får ny sjef

Til å lede den nye virksomheten har styret valgt å konstituere CFO Marius Stormoen. Han tiltrådte som ny CFO i konsernet i august 2019, og har vært sentral i refinansieringsarbeidet. Han har etter styrets syn svært gode forutsetninger for å lede konsernet videre, ifølge styrelederen.

- Samtidig vil vi umiddelbart starte arbeidet med å finne en permanent løsning. Administrerende direktør Terje Bøe har valgt å meddele styret sin oppsigelse, men etter avtale med styret vil han lede dagens Bomek-konsern i sluttføringsfasen av de pågående prosjektene og samtidig bidra til å sikre at overgangen til den nye virksomheten gjennomføres på en effektiv måte, opplyser Hesthamar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.