Etter to år med en historisk pandemi, er toppsjefene tilbake på Nærings- og fiskeridepartementets årlige eierskapskonferanse. Men selv om koronapandemien i stor grad er lagt bak oss, er det andre store utfordringer som nå rammer bedriftene.

Prisstigning, mangel på arbeidskraft, råvaremangel, trege leveranser og geopolitisk uro bekymrer de fleste i næringslivet.