Regjeringen vil lovfeste retten til heltidsjobb og gjøre det vanskeligere for bedrifter å ansette personer i deltidsstillinger.

– Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i en pressemelding.