Revisjonsplikten for små svenske selskaper ble avskaffet i 2010, blant annet for å lette de administrative byrdene for mindre bedrifter. Denne praksisen blir nå kritisert i en rapport fra den svenske riksrevisjonen.

Revisjonsplikt for de minste selskapene har heller ikke vært påbudt i Norge siden 2011. De norske kriteriene er at driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner, selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk, ifølge Skatteetaten.

I 2017 ble det vedtatt å gjøre forenklinger i aksjeloven. Blant bestemmelsene var en utvidelse av valgfriheten rundt revisjon, der også morselskap og små konsern inngår i ordningen.

I nabolandet er de derimot ikke like fornøyde med ordningen. Sveriges riksrevisjon anbefaler at myndighetene gjeninnfører revisjonsplikt for alle.

Ikke økt lønnsomhet

I rapporten om 2010-reformen, som har fått navnet «Koster mer enn det smaker», slås det fast at selskapene som valgte bort revisjon ikke har hatt høyere lønnsomhet og at manglende innsyn i bedriftene er blitt et problem.

Selv om driften er blitt lettere, heter det i rapporten at antall formaliafeil i selskapenes regnskap har økt, samt at bransjer med høy risiko for skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet har hatt størst tendens til å velge bort revisjonen, skriver Revisorforeningen, som omtalte saken først.

«Regjeringen bør jobbe for at revisjonsplikten for små selskaper gjeninnføres», konkluderer rapporten.

I 2012 ble det anslått at små norske aksjeselskaper som valgte bort revisjon hadde en samlet besparelse når det gjaldt revisjonshonorarer på 1,6 milliarder kroner, ifølge en rapport av BI-professor John Christian Langli fra 2015, omtalt av Regnskap Norge.

Nettobesparelsen per selskap ble anslått til rundt 20.000 kroner. Rapporten indikerte heller ingen tegn på økt skatteunndragelse.

Tror ikke på norsk kopi

Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge, mener den største forskjellen mellom norsk og svensk praksis er den norske autorisasjonsplikten blant regnskapsførere, som ikke finnes i Sverige.

– I Norge er autoriseringen med regnskapsførere lovregulert. Autorisasjonskrav til regnskapsførere gjør at behovet for revisjon i ettertid ikke er like stort så lenge det gjøres et skikkelig arbeid i forkant. Vår erfaring fra både myndighetene og næringslivet er at den norske ordningen fungerer godt, sier Larsen.

Knut Ro, leder i Konkursrådet, sier kun en liten andel norske konkurssaker kan spores tilbake til økonomisk kriminalitet. Likevel mener han at det alltid er aktuelt å diskutere hvor terskelen for revisjonsfrihet bør ligge i Norge.

Han understreker at han ikke har lest den svenske rapporten, og mener det er vanskelig å anslå nøyaktig hvilken fare økonomisk kriminalitet i små selskap utgjør i fravær av revisjonsplikten.

– En slik ordning har både fordeler og ulemper, men eventuell økonomisk kriminalitet har ikke nødvendigvis noe å gjøre med revisjonen. Foreløpig vil jeg ikke entydig anbefale at norske myndigheter bør gjøre samme vurderinger som det oppfordres til i Sverige, sier Ro.(Vilkår)

Audis flaggskip viser fremtiden
Audi A8 er en skikkelig baksetebil som viser teknologien som kommer i billigere modeller om kort tid.
01:44
Publisert: