I revidert statsbudsjett som regjeringen kom med tirsdag varsler de en rekke endringer i skattereglene. Blant annet skal det ryddes opp i reglene rundt rapportering og skattlegging av såkalte naturalytelser, det vil si hvordan frynsegoder som rabatter på treningssenter og flybonuspoeng opptjent gjennom jobbreiser skal skattlegges.

– Gjeldende regler på området har flere svakheter som skaper en del usikkerhet. Det gjelder særlig i tilfeller der ytelsen kommer via andre enn arbeidsgiver, sier finansminister Siv Jensen, ifølge en pressemelding.

De nye reglene vil tre i kraft fra nyttår.

Flybonuspoeng har i praksis vært skattefritt

Flybonuspoeng opptjent i jobbsammenheng har lenge vært skattepliktig, men tidligere har det vært den enkeltes ansvar å rapportere om dette på selvangivelsen.

Espen Øren i rådgivningsselskapet Infotjenester slår derimot fast at det ikke har vært vanlig å oppgi flybonuspoeng på selvangivelsen tidligere.

– Det vil overraske meg om det er noen ansatte som selv har ført opp dette i selvangivelsen, fordi risikoen for å bli tatt er tilnærmet lik null, sier Øren.

Derfor vil dette i praksis være en helt ny skatt for arbeidstagerne, ifølge Øren.

Beregninger Infotjenester gjorde i forbindelse med et høringssvar til Skattedirektoratet viser at de nye skattereglene innebære en økt skattebelastning på minst 114 millioner kroner.

I tillegg vil de nye reglene trolig medføre mer administrativt arbeid for arbeidsgiverne, noe en rekke organisasjoner påpekte da forslaget var på høring i mars i fjor.

Tror privat bruk av flybonuspoeng blir forbudt

I forslaget som regjeringen nå har lagt frem vil ikke tredjeparten som står bak naturalytelsene, som SAS eller Norwegian i dette tilfellet, være nødt til å rapportere om bruken av bonuspoengene.

Dermed blir det svært vanskelig for arbeidsgiveren å holde styr på hvordan bonuspoengene brukes. De vil være helt prisgitt at de ansatte selv gir beskjed om hvordan de bruker flybonuspoengene.

– Jeg tror at det vil bli forbud mot å bruke flybonuspoeng opptjent i jobbsammenheng på private reiser, sier Øren.

Den enkelte bedrift må selvfølgelig bli enige med sine ansatte om dette, understreker Øren, men et slik forbud eksisterer allerede for offentlig ansatte.

«En konsekvens kan være å stramme inn»

Direktør og sjeføkonom i arbeidsgiverforeningen Spekter, Stein Gjerding, sier at dette er et regelverk det kan være greit å rydde opp i, men at de har uttrykt skepsis til at ansvaret blir lagt over på arbeidsgiveren.

– Vi tror dette i praksis blir betydelig mer komplisert enn hva Skattedirektoratet har sett for seg. Man må lage interne rapporteringsrutiner i bedriftene, og i store virksomheter er det litt av et apparat man må sette i gang for å ha oversikt over det som kreves. I små bedrifter er det klart at man kan ha rimelig god oversikt.

Spekter var en av de mange som kom med innvendinger mot det nye forslaget da det var oppe til høring, men Gjerding mener at det virker som om innvendingene ikke er blitt fulgt så veldig godt opp.

– En konsekvens kan være at man for eksempel strammer inn på jobbreiser, og at det er enklere å avvikle muligheten for naturalytelser enn å rapportere dem inn, sier Gjerding.

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge er heller ikke imponert.

– Vi mener skattlegging av naturalytelser pålegger arbeidsgiver urimelige økonomiske og administrative byrder og at det særlig i større virksomheter nærmest vil være en umulig oppgave for arbeidsgiver å holde oversikt over enhver ytelse ansatte får av tredjeparter, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Finansministeren om oljepengebruken: – Jeg har ikke anstrengt meg i det hele tatt