Tilhørighet henger sammen med hvordan vi presterer i en jobb. Når vi føler tilhørighet til vår arbeidsgiver yter vi mer og hjelper våre kolleger oftere. Vi vil også vegre oss for å søke en annen jobb. En nylig studie av 510 advokater, revisorer og konsulenter viser at når ansatte opplever konflikter på jobben synker tilhørighet til arbeidsgiver, og de føler i større grad tilhørighet til sine kunder eller sin profesjon.