Norges beste på innovasjonsrådgivning, var det hårete målet Arnt Ree satte seg.

Etter å ha utviklet prosjekter i Komplett og prøvd seg som konsulent i noen år, startet han Innowin for fire år siden. Det har gått riktig så bra. I år er Innowin blitt gasellevinner i Vestfold med en omsetning på 13 millioner kroner i fjor.

– Det har fortsatt oppover i år, så jeg blir overrasket om vi ikke blir gaselle neste år også, smiler Ree. Han har stadig tro på å sette høye mål, men legger til at det er hverdags-prestasjonene teller. Hver dag. Hver uke.

Alle er selgere

Han tar imot på kontoret i Vestfold Innovation Park, der han startet kliss alene for fire år siden. Klokken er over fire, de siste av de ni ansatte er på vei ut døren. Snart skal han ansette tre til.

– Jeg etablerte tidlig systematikk for å jobbe effektivt, for å ta kontroll på salgsprosessen. Jeg er ingeniør, så jeg liker å ha system, sier Ree.

Selgerne i Innowin ringer tusenvis og møter hundrevis av potensielle kunder hvert år, alt etter Rees oppskrift.

– Den første jeg ansatte i firmaet, var en selger. Men egentlig er alle her selgere. Hvis vi ikke lykkes med det, har vi ingen jobb, sier Ree.

Han har nå tre rådgivere i staben med utdannelse på masternivå i tillegg til seg selv.

God på offentlig støtte

Hvem kundene er, vil han si mindre om, annet enn at det kan være både store og små selskaper, med hovedvekt i handel og it, som vil ha hjelp til strategi- og prosjektutvikling.

– Det kan være et selskap som vil utvikle en programvare for en ny tjeneste, og så setter vi oss ned, lager mål og en plan for gjennomføring. Alt vi gjør må være målbart.

Innowin er også rådgiver på offentlige støtteordninger, særlig fra Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet.

– For mange er det ukjent terreng. De vet ikke hvor de skal starte og hva de kan få ut av det. Da kan vi hjelpe dem med å sette opp søknader som kan gi mellom 20 og 50 prosent av en prosjektkostnad.

Tror ikke på SoMe

Ree har gjort god bruk av beliggenheten mellom Tønsberg og Horten, på samme område som Campus Vestfold, som er en del av Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Vi ansetter stadig studenter på deltid som tar bachelor i økonomi- og administrasjon. Det er vinn-vinn for studentene og oss. Vi tilbyr også lærlingeplasser til elever på videregående som går kontor- og salgslinjer.

Han har liten tro på at sosiale medier, nettverksmøter eller konferanser vil hjelpe Innowin med det første.

– Sånt er vi svært sjelden på. Jeg tror på direkte og personlig kontakt. Det er hardt arbeid og standhaftighet mange timer hver uke.

Må lette trykket

Selv har han ikke hentet inn konsulenthjelp til sitt oppstartsprosjekt.

– Nei, hvis jeg ikke klarer det, har jeg ikke noe å selge. Det ligger en viss stolthet i å klare det selv. Men jeg fikk tidlig inn en partner, som er styreformann og eier en tredjedel av aksjene. Han er også en mentor, en jeg kan blåse ut med. Det trenger man for at trykket ikke skal bli for stort.

Ree erkjenner likevel at han fortsatt kan bli bedre til å delegere, selv om det er blitt lettere etter tre år.

Han vil gjerne ta seg en tur i garasjen hjemme oftere enn han får til. Der står det en håndfull doninger mekkeklare: To gamle Volvoer, halvannen Mini Morris, en Austin Healey og en buss. Han er glad han fikk bygd ferdig huset sitt før han startet opp Innowin.

– Bussen har vi brukt på firmaturer. Da kjører jeg selv. Jeg finansierte mye av studietiden med å kjøre buss. Det er trivelig. Da siterer jeg gjerne Roald Amundsen: «Seier venter den som på forhånd er forberedt. Folk kaller det flaks..»(Vilkår)