I Norge i dag jobber omtrent 1500 kommunale saksbehandlere med behandling av byggesøknader. De siste årene har antallet byggesøknader på landsbasis ligget på i underkant av 100.000 søknader per år, viser tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Men nå er automatiseringen på full fart inn. 

Først ut er Bodø og Kongsberg, som har valgt it-konsernet Evry som samarbeidspartner for å utvikle, implementere og realisere løsningen, som ifølge leverandøren vil gi kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og reduserte kostnader.

Pilotprosjektet skal være klart til sommeren – og revolusjonere kommunenes byggesaksbehandling.

Kan behandle alle søknader, men...

– De fleste enkle byggesaker kan i praksis automatiseres i sin helhet, noe som reduserer behovet for menneskelig bearbeiding. Også ved kompliserte utbyggingsprosjekter, der vurdering og skjønn slår inn, vil man oppnå positive effekter, sier Geir Arne Olsen, leder for Evrys satsing i offentlig sektor.

Han anslår at bortimot 80 prosent av søknadene kan behandles av robotsystemet.

– Dét betyr at saksbehandlerne kan konsentrere seg om de resterende 20 prosent av søknadene, som av ulike årsaker krever at man i tillegg må ha en manuell behandling, sier Olsen.

Han peker på at det er store, samfunnsøkonomiske gevinster som nå realiseres.

I løpet av en 15-årsperiode er potensialet hele 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og én milliard kroner for byggenæringen, ifølge en studie Devoteam har gjort for Direktoratet for byggkvalitet.

– Tar det til et nytt nivå

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup har tidligere sagt til DN at han vil la datamaskiner overta byggesøknadene folk leverer for å endre på sine boliger og tomter.

– All saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse, bør automatiseres av roboter. Vi håper å få dette materialisert så raskt som mulig, sa han.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune stiller seg positiv til planen. Det gjør også Bodø og Kongsberg kommuner:

– Automatisering av byggesak betyr at vi tar digitalisering av offentlig sektor til et nytt nivå. Løsningen vil gi en vesentlig forenkling av interaksjonen mellom innbyggerne, lokalt næringsliv og saksbehandlerne våre. På denne måten frigjøres tid til kvalitetsarbeid, oppfølging og ettersyn, sier bygningssjef Tor Åseng i Bodø kommune.

– Vi har en ambisjon om å etablere en løsning som gir en enklere hverdag med økt produktivitet, som sikrer likebehandling og redusert saksbehandlingstid, sier byggesaksbehandler Lars-Kåre Grøtjorden i Kongsberg kommune.

Geir Arne Olsen i Evry er overbevist om at automatisering av byggesøknader er fremtiden.

– Jeg er ikke i tvil. Det er ikke noe å diskutere engang, det er bare et spørsmål om tid før alle kommuner tar dette i bruk, sier han.

– Robotene overtar ikke ansvaret

En svakhet ved manuell behandling av byggesaker, er at det vil forekomme forskjellsbehandling. Dette unngås når roboter gjør vurderingene.

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at regjeringen har som ambisjon å forenkle saksbehandlingen. 

– De viktigste endringene handler om å ha et enklere regelverk, for eksempel gjennom å fjerne søknadsplikt for mindre bygg. Det handler også om å digitalisere kartverktøy og planbestemmelser, for å gjøre det lettere for folk å gjøre reglene som gjelder. Digitalisering kan også åpne for automatisert behandling av deler av byggesøknaden, for eksempel utstedelse av ferdigattest, sier han.

Roboter kan hjelpe til med flere ting, blant annet å holde oversikt over hvilke lover, regler og planbestemmelser som gjelder, og varsle om det er feil i søknader, påpeker Chaffey.

Departementet anslår at det er feil i omkring 40 prosent av byggesøknadene kommunene mottar.

– Roboter kan derfor bidra til en enklere hverdag både for innbyggere og kommuneansatte, sier statssekretæren.

Dette betyr ikke at ansvaret for saksbehandlingen skal overtas av roboter, understreker han.

– Mange byggesaker er komplekse, og det vil i fremtiden også være behov for kommunens faglige vurderinger før vedtak. Personer som mener det er grunnlag for å klage på vedtak fattet av kommunen, vil ha samme klageadgang som tidligere, opplyser Paul Chaffey.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Møt Austins store neon-kunstner
Jeg har drømt om å bli kunstner siden jeg var liten gutt, forteller Todd Sanders. Tilfeldigheter brakte ham til Austin, og byens sjel inspirerte han til å følge drømmen.
03:55
Publisert: