– Arbeidslivet vil endre seg mye, men jeg tror ikke det er grunn til å frykte noe jobbras, sier Christian Haslestad i BCG, som er ekspert på digitalisering av industrien.

Digitalisering og robotisering av industrien omtales gjerne som den fjerde industrielle revolusjon - av noen kalt «Industri 4.0»

Konsulentselskapet The Boston Consulting Group (BCG) har i mange år jobbet med effektiviseringsplaner og optimalisering av arbeidsprosesser for noen av verdens største selskaper.

– Det som vises gjennom arbeidet vårt og studier, er at det blir skapt flere jobber enn det som forsvinner. Men bedrifter må tenke annerledes, sier Haslestad til DN.

Dette står i kontrast til en fersk undersøkelse fra PwC, som tegner et dystert bilde av fremtidens arbeidsmarked. Der er konklusjonen at millioner av arbeidstagere over hele verden står i fare for å miste jobbene sine, og i USA kan hele 38 prosent av jobbene bli erstattet av roboter og kunstig intelligens de neste 15 årene.

Men også i denne undersøkelsen ser man lyspunkter:

Endret arbeidsstyrke vil skape flere jobber i fremtiden, men de vil gå til kandidater med høyere kompetanse.

– Det handler om en «restrukturering av jobbmarkedet», sa PwCs sjeføkonom i Storbritannia, John Hawksworth, til CNN Money.

Vil «øve» på nye tider

Christian Haslestad i BCG understreker at alle bedrifter må være forberedt på de teknologiske endringene som nå tvinger seg frem, og han merker at mange er usikre på utfordringene de står overfor.

– Vi merker en enorm etterspørsel fra selskaper nå. De lurer på hvordan man kan legge til rette for produktivitet og vekst, og mange er interessert i å «øve» på Industri 4.0. Det kan de gjøre i våre «minifabrikker» i Frankrike og Tyskland, som er opprettet nettopp for å forberede ledere og nøkkelpersonell på denne evolusjonen, sier Haslestad.

Han understreker at videreutvikling av kompetanse blant ansatte er viktigere enn noen gang, siden skiftene skjer så raskt.

– De jobbene som overtas av roboter, er jobber med arbeidsoppgaver som er standardiserte og repetitive. Det åpner for at de som tidligere gjorde dette kan jobbe med andre ting. «Midtsjiktet» i arbeidslivet forsvinner ikke, men arbeidsoppgavene endres. Endringene gir høyere kompleksitet, og det stiller krav til oss å kunne håndtere den kompleksiteten, sier Christian Haslestad.

– Må våge å eksperimentere

Han understreker at alle produksjonsbedrifter må ta innover seg hva Industri 4.0 betyr.

– For å lykkes, må man ha en tydelig strategi, forstå hva slags kompetanse man trenger og våge å eksperimentere med teknologi i en tidlig fase. Der man før hadde en tidshorisont på 10 år for strategi, skjer dette nå på fire-fem år. Syklusene blir kortere og kortere, sier han.

Men Haslestad ser store muligheter for dem som griper muligheten og forstår hva teknologien innebærer, for logikken synes klar:

– Automatisering i en produksjonsbedrift gir lavere kostnader og øker fleksibiliteten. Dette styrker konkurransekraften og gir blant annet en lavere pris på varen, som bidrar til å drive etterspørselen oppover. Det gir nye muligheter og behov for økt volum, og dermed trenger man flere ansatte, sier Christian Haslestad.

Ikke helt forberedt 

Deloittes undersøkelse Global Human Capital Trends tar for seg de globale trendene i arbeidslivet, og er besvart av over 10.000 hr- og næringslivsledere i 140 land, deriblant 379 norske ledere og fagpersoner.

Årets undersøkelse viser at Norge anser «robotics» som en viktigere trend enn gjennomsnittet i undersøkelsen. Samtidig svarer de norske respondentene at de ikke føler seg klare for teknologiske trender som «robotics», kognitiv databehandling og kunstig intelligens.

Et eksempel er bruken av teknologi i styrkingen av karriere og læring, som er en lite utnyttet mulighet i norske organisasjoner. Bare tre prosent oppgir å være dyktige i å bruke avanserte medier, og åtte prosent mener de er flinke til å utnytte muligheter innen mobil læring.

– Toppledere ser at utviklingen står på trappene. De ser det blir viktig de neste tre-fem årene. Men selv om de er klar over det, er få forberedt på utviklingen. Det er litt bekymringsfullt, sier Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Capital i Norge i Deloitte.

– Må ikke stå igjen når toget går

Deloitte er enig i BCGs resonnement: Robotene fjerner ikke arbeidsplasser, men endrer arbeidsplasser.

Eva Gjøvikli, Deloitte.
Eva Gjøvikli, Deloitte. (Foto: Anita Arntzen)

– De standardiserte, regelstyrte og enkle oppgavene kan erstattes, men i de nye jobbene er essensielle menneskeegenskapene viktig. Man kan gå fra papirarbeid til en rådgiverrolle. Det blir en krevende omstilling for en rekke virksomheter, men det handler om å tilegne seg ny kompetanse og den rette fagkunnskapen, sier Gjøvikli.

Deloitte merker også at mange strever med å navigere riktig i dette kaotiske landskapet, for når alt skjer så raskt er det vanskelig å vite hvilken kompetanse man trenger.

– Spesielt i store organisasjoner kan dette være krevende. Men man må tørre å prøve og feile, slik at man ikke står igjen når toget går. Ligger man i stedet litt i forkant av utviklingen, tester ut ny teknologi raskt og har evne til å snu seg rundt, da blir det lettere å henge med. Og selv om man ikke føler seg helt forberedt på det som kommer, er i alle fall norske ledere oppmerksomme på hva som skjer – og hvor viktig det er. Dét er positivt, sier Eva Gjøvikli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det er ikke noen drømmesituasjon å være min mann
Da Line Solberg Tomre (44) fant ut at hun måtte ha et sted for seg selv; skaffet hun nesten alt i hjemmet sitt gratis på finn og gjenbruksstasjoner.
02:16
Publisert: