– Det er ikke noe nytt at arbeidsoppgaver forsvinner. Opp gjennom årene har maskiner overtatt stadig flere oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. Det nye er at endringene vi ser går så mye raskere enn før og griper inn i alle sektorer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til DN.

Sanner kaller seg teknologioptimist og er overbevist om at Norge vil klare omstillingene bra, men han understreker at det ikke går av seg selv.

– Digitaliseringen skjer med eller uten oss, også i offentlig sektor. Dessverre ser mange ensidig på det – de tenker bare at arbeidsoppgaver forsvinner når roboter kommer inn for å forenkle og effektivisere. Men så ensidig er det ikke, sier Sanner.

Trenger 50.000 nye ansatte

Demografiske utfordringer fører til at offentlig sektor bare de neste ti årene vil ha behov for 50.000 nye ansatte innen skole, barnehage og pleie/omsorg. Dette er behovet hvis man tar sikte på å opprettholde dagens nivå på tjenestene, forklarer statsråden.

– Ved å digitalisere standardiserte tjenester som for eksempel bostøtte, startlån og byggesøknader, frigjøres ressurser som kan overføres til andre områder der behovet er større. Utfordringene vi står overfor krever omstillingsvilje, både hos arbeidsgivere og arbeidstagere – og også hos oss politikere. Vi må forstå hvordan vi utnytter den nye teknologien på best mulig måte, sier Jan Tore Sanner.

– Eksperter har spådd et jobbras som følge av digitalisering og robotisering. Hva sier du om det?

– Jeg tror ikke på noe jobbras. Men arbeidsoppgaver vil forsvinne og nye arbeidsoppgaver som vi ikke kan forestille oss i dag, vil oppstå. Selv om man har jobbet med saksbehandling de siste 20 årene, betyr ikke det at man skal gjøre det samme de neste 20. Flere arbeidstagere må være åpne for å ta på seg nye oppgaver, sier Sanner.

Roboter tar over byggesaker

– Vi må drive mer effektivt, få ned kostnadene og jobbe på andre måter – og vi må bli mer omstillingsdyktige. Stillinger vil endre seg og nye arbeidsoppgaver vil skapes, kanskje på helt andre områder enn i dag, sier Sanner.

Regjeringen har som ambisjon å forenkle saksbehandlingen i det offentlige, blant annet er to kommuner i gang med et pilotprosjekt der roboter behandler byggesøknader.

Som DN har omtalt tidligere anslås det at bortimot 80 prosent av byggesøknadene kan behandles av robotsystemet.

 – Dette er en positiv utvikling som bidrar til å frigjøre ressurser til andre oppgaver. I dag blir for eksempel store reguleringsplaner liggende fordi man ikke har kapasitet til å ta tak i dem, sier Sanner.

– I stedet for å tenke på hvilke arbeidsoppgaver som forsvinner, kan man tenke på at gevinsten fra automatisering kan tas ut i økt kvalitet – blant annet i eldreomsorgen. Ved å frigjøre ressurser på ett område, kan man satse mer på et annet område.

Dette må til for å lykkes

Sanner peker på tre avgjørende faktorer som må til for å lykkes:

– For det første må hele utdannelsesløpet innrettes så alle er med og ingen støtes ut, for kompetanse – både i bredde og spiss – blir enda viktigere. Vi må også sørge for bedre etter- og videreutdanning, slik at vi løfter oss teknologisk.

– For det andre må vi lykkes med et omstillingsdyktig næringsliv. Dette gjelder både lokomotivene og de mindre selskapene. Samtidig må det utvikles en bedre gründerkultur. Norge er ikke så gode på start-up-miljøer. Skal vi lykkes fremover, må start-up-miljøene i de store byene heve seg og bli konkurransedyktige.

– For det tredje må ledere i privat og offentlig sektor forstå endringene som skjer. De trenger ikke å være teknologiske eksperter, men de må være i stand til å se hvordan teknologi påvirker egen bedrift og bransje og utnytte denne på best mulig måte.

Alle må ta innover seg at teknologien vil utfordre fremtidens arbeidsmarked, også offentlig sektor, sier Jan Tore Sanner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vedum: -Jeg får spørsmål om jeg er for tidlig i form
Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte i Trondheim.
00:55 Min
Publisert: