Lønnsveksten for ansatte i Norge er nede i 1,6 prosent, den laveste veksten målt av Statistisk sentralbyrå på 2000-tallet. Det viser siste månedstall, som er fra september, men som legges frem nå, 1. februar.

Enkelte grupper har imidlertid gjort det langt bedre enn gjennomsnittet. Finansnæringen har samlet økt månedslønnen med 3,3 prosent, altså omtrent dobbelt så stor vekst som snittet. Og skiller man ut finansiell tjenesteyting er veksten enda større, med lønnsoppgang på 5,2 prosent til 75.100 kroner måneden i 2016. Det er altså over tre ganger gjennomsnittsveksten.

– Det er jo veldig vanlig at denne næringen skiller seg ut, og det er vanligere at de ligger over enn under snittet. Det skyldes at mange har bonuser og individuell lønnsavtale, og når næringen går så godt som den gjør nå, vil det også prege lønnsveksten til en del av de ansatte, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og påtroppende sjeføkonomi LO.

SSB melder at en bonusøkning på 17 prosent ga ansatte i denne sektoren 2300 kroner ekstra i snitt i måneden, og denne økningen utgjør dermed over halvparten av lønnsveksten.

Venter på helårstall

Lønnsveksten er langt lavere enn prisveksten, som ligger rundt 3,5 prosent, noe som betyr en solid reallønnsnedgang.

-1,6 prosent høres veldig lavt ut, og jeg tror helårsveksten fra 2015 til 2016 vil være høyere. Men det er velkjent at lønnsveksten ville innebære en reallønnsnedgang i år, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og påtroppende sjeføkonom i LO.

NHO sier de ikke vil kommentere tallene før tallene for hele året kommer fra Teknisk beregningsutvalg. LO og NHO er på vei inn i en lønnsforhandling der disse tallene er en sentral del av grunnlaget. 

Svakest for menn

Lønnsutviklingen varierer kraftig mellom yrker, sektorer og kjønn. Menn har klart svakere utvikling enn kvinner, noe som trolig henger sammen med oljenedturen.

– Konjunkturnedgangen har rammet privat sektor og en del mannsdominerte yrker mest, sier Bjørnstad.

Ifølge SSB har menn i privat sektor og offentlige foretak klart svakest lønnsutvikling, med 1,1 prosent vekst, mens kvinner i samme sektor økte lønnen med 2,1 prosent. Stat og kommune slår privat sektor klart, men også internt i det offentlige har kvinner økt lønnen langt mer enn menn, ifølge statistikken.

I tillegg til finans gjør også bygge- og anleggsnæringen det skarpt, med en vekst på tre prosent til 41.000 kroner. Denne næringen har også økt antall ansatte.

Fall i lønningene

SSB melder at strukturelle endringer i næringene gir store utslag, og det er størst nedgang i antall ansatte i næringer med relativt høyt lønnsnivå. Redusert aktivitet innen maskin- og transportindustrien bidrar for eksempel til å trekke snittet for industri ned.

Blant dem som kommer aller dårligst ut er dermed maskinindustrien, der månedslønnen gikk ned fra 49.500 kroner til 49.200 kroner, en reduksjon på 0,6 prosent. Endringen skyldes neppe at enkeltansatte tjener mindre, men snarere at folk med god lønn har mistet jobben.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.