– I Norge tror vi at vi er gode på tre ting: Olje, fisk og likestilling. I utgangspunktet tror vi nok vi er bedre på likestilling enn vi egentlig er, sier Heidi Aven og viser til en internasjonal FN-rapport om andel kvinnelige ledere i næringslivet fra 2015. Der kommer Norge på 52. plass.

– Stikk i strid med selvbildet vårt.

Aven er grunnlegger av likestillingsselskapet She og står bak She-indeksen sammen med rådgivnings- og revisjonsselskapet EY. Målet er å vise utviklingen i kjønnsbalanse i næringslivet over tid, og gi selskapene mulighet til å sammenligne sin egen utvikling med andres.

– Vi vil ikke henge ut de som gjør det dårlig, men motivere flere til å sette mål for mer likestilling og dele erfaringer på tvers, sier Aven.

Kun halvparten svarte

I vår ba She Norges 50 største børsnoterte selskaper om å delta i en indeks som viser hvor godt de jobber med kjønnsbalanse. Kun halvparten svarte. Det gjør ikke grunnlegger av She Heidi Aven mørk til sinns:

– Det viktige med indeksen er å se en langsiktig utvikling. De fleste vi har vært i kontakt med har også sagt de vil være med neste år, sier Aven.

She-grunnlegger Heidi Aven vil ha flere selskaper med i indeksen, så man kan spore endringer over tid.
She-grunnlegger Heidi Aven vil ha flere selskaper med i indeksen, så man kan spore endringer over tid. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Å få med resten av de største selskapene er ikke eneste mål som står for tur. Aven vil i første omgang få langt flere aksjeselskaper i indeksen, ikke bare de største børsnoterte selskapene. Videre vil hun gjøre indeksen global.

– Vi jobber med Microsoft og EY for å gjøre datainnsamlingen enklere, sier Aven.

Mannsdominerte advokatfirmaer stiller dårligere

Indeksen regner ut poeng basert på kjønnsbalansen i ledergrupper på ulike nivåer – dette vektes 80 prosent. I tillegg er 20 prosent av poengene basert på svarene på spørsmål om bedriftens tiltak for å forbedre kvinneandelen i ledelsen.

DNB er den klare vinneren, med en kvinneandel i styret på 42,9 prosent og 46 prosent i konsernledelsen. I tillegg fikk landets største bank god uttelling på sine tiltak for å sikre rekruttering av flere kvinner.

– DNB gjør en god innsats internt, men er også gode til å motivere andre, sier Aven.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke utdyper:

– Når vi velger samarbeidspartnere på tunge områder, gjør vi det klart at de må levere på mangfold for at vi skal vurdere dem. Det skjedde sist da vi skulle velge jurister å samarbeide med, sier Bjerke.

Han understreker at selv om banken er på topp i indeksen, er den ikke i mål med mangfoldsarbeid.

– Videre skal vi ikke bare jobbe med at begge kjønn er godt representert, men også at vi ansetter folk med forskjellig alder, sosial bakgrunn og etnisitet, sier Bjerke.

Telenors tips

Telenor tar en sjetteplass på indeksen i år. Å slå DNB er ikke noe mål i seg selv, kan konsernsjef Sigve Brekke forsikre om – men å bli målt opp mot andre store selskaper motiverer.

– Jeg tror indeksen kan bidra til at vi inspirerer hverandre, ved at vi løfter frem de som er gode. Det er spesielt interessant for oss å lære av andre selskaper som har store deler av virksomheten sin i andre land, sier Brekke.

Også han legger vekt på viktigheten av at de ansatte speiler kundene, for å forstå hva de trenger. Brekkes beste tips til andre som vil klatre på en slik indeks, er å ikke regne med at endring kommer nedenfra.

– Målene må eies fra toppen. Hvis ikke toppledelsen setter tonen, får man det ikke til. Og så må man ikke la det bare bli prat: det må lages et system for ansettelser, og det må legges til rette så man kan kombinere jobben med familieliv.

Hele rapporten er tilgjengelig her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her blir den folkelige Tesla Model 3 vist frem for første gang på norsk jord. Én ting vekker bekymring
02:21
Publisert: