I en fersk dom konkluderer nå Høyesterett med at det skal lite til for å fravike ansiennitetsprinsippet ved nedbemanninger og oppsigelser.

«Høyesterett kom til at det ikke generelt kreves vesentlige kompetanseforskjeller for å kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen LO-NHO § 8-2».

Kort sagt betyr det at landets høyeste domstol nå gir arbeidsgiverne større frihet å sparke folk med lang fartstid og liten eller feil kompetanse, og beholde ansatte med kort fartstid men høy og riktig kompetanse.

Dommen kommer etter en sak mellom Skanska og LO. En arbeidsgiver gjennomførte en større nedbemanning av fagarbeidere. Ved utvelgelsen til oppsigelse fravek arbeidsgiveren ansiennitetsrekkefølgen og la i stedet særlig vekt på kompetanse og faglig dyktighet.

Lagmannsretten kjente oppsigelsene ugyldige, blant annet fordi kompetanseforskjellene som begrunnet oppsigelsene, ikke var store nok til å kunne fravike ansiennitetsprinsippet. Arbeidsgiver hadde anket til Høyesterett over rettsanvendelsen.

Høyesterett kom til at ansiennitetsprinsippet kunne fravikes uten at det ble stilt så strenge krav som lagmannsretten hadde stilt.

Men i denne saken forkastet likevel Høyesterett anken, fordi det var mangler med arbeidsgivers saksbehandling ved utvelgelsen.

Høyesterett understreker at dommen likevel gir veiledning om hvilken vekt arbeidsgivere må legge på ansiennitetsprinsippet ved utvelgelse til oppsigelse i nedbemanningsprosesser, og om hvilken saksbehandling som i den forbindelse kreves fra arbeidsgivers side.

Skanska fornøyd

Jarl Borgvin Dørre, som er blant advokatene som representerte Skanska er stort sett fornøyd.

– Vi tar til etterretning resultatet for de seks arbeidstagerne, men er fornøyde med at Høyesterett ga Skanska Norge medhold i rettslige anførsler på prinsipielt viktige punkter om hvordan nedbemanning skal gjennomføres for virksomheter som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO. Den forståelse Høyesterett legger til grunn for utvelgelse ved nedbemanning, balanserer hensynet til arbeidstager mot arbeidsgivers behov for å tilpasse seg endringer og opprettholde konkurransekraft. Tariffbundne arbeidsgivere kan ved nedbemanninger derfor i stor grad vektlegge behovet for kompetanse der dette er nødvendig og saklig, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un endte brått. Det kan faktisk være en god nyhet
DNs kommentator Sverre Strandhagen forklarer hvorfor.
01:33
Publisert: