– Hvilket norsk børsnotert selskap eksisterer fortsatt om 100 år? 

– Det er vanskelig å forestille seg at noe selskap eksisterer hundre år frem i tid. Om noen overlever, vil det være de som evner å fornye og omstille seg kontinuerlig.