– Det er forsvinnende få kvinnelige meglere i Norge. Årsaken er nok en kombinasjon av myter og fakta. Mange damer tror at miljøet er tøffere enn det faktisk er, sier Tina Williams.

35-åringen fra Tromsø startet 1. oktober i jobben som valutamegler i Sparebank 1 Nord-Norge, SNN Markets, i Tromsø, og er første og foreløpig eneste kvinne.

Helt siden studietiden har hun som kvinne vært i mindretall. Hun trives med det, men kommer samtidig med en oppfordring:

– Kvinner må bli tøffere. Da jeg startet i denne jobben kunne jeg mye om økonomi og markedene generelt, men lite om valuta. Jeg var ikke redd for å ta jobben av den grunn.

Det har vært heftig debatt om likestilling og mangfold i norsk næringsliv i høst. Diskusjonen har gått parallelt med at Metoo-kampanjen har rettet søkelyset på seksuell trakassering, blant annet i finansbransjen.

Williams avviser at den lave kvinneandelen i meglerbransjen har sammenheng med noen form for ukultur.

– Jeg har aldri blitt behandlet dårlig fordi jeg er kvinne. Snarere tvert imot, sier hun.

Selv om hun er blitt tatt godt imot av kollegene på meglerbordet, legger ikke 35-åringen skjul på at hun ønsker seg flere kvinner i bransjen.

– Så langt i karrieren har jeg satt stor pris på de gangene jeg har fått en kvinnelig kollega.

«Skjer ikke av seg selv»

Et utvalg norske meglerhus definerer meglerbord noe ulikt, men har på forespørsel fra DN talt opp hvem som jobber med megling av aksjer, renter, obligasjoner og valuta. Denne oversikten viser da at kvinneandelen varierer mellom to og 15 prosent. Det er imidlertid ikke alle de spurte som oppgir sine tall.

– Likestillingen har gått tregt i finansbransjen, vedgår direktør Tom Robin Solstad-Nøis i SNN Markets.

SNN Markets en del av konsernet Sparebank 1 Nord-Norge.

– For oss har det vært svært positivt å bryte opp et mannsdominert miljø med en kvinnelig medarbeider. Tina hos oss er dessuten utrolig godt kvalifisert til jobben, sier han.

Mangel på kvinnelige meglere er et kjent fenomen i bransjen.

Kun tre prosent av dem som jobber mot kunder i meglerbransjen, såkalt «front end», er kvinner, ifølge en spørreundersøkelse fra 2016 gjort på oppdrag fra Verdipapirforetakenes forbund.

Norges største meglerhus, DNB Markets, har en kvinneandel på 26 prosent av totalt 561 ansatte. Meglerhuset viser til at kundekontakten er mer sammensatt enn før, og ønsker derfor ikke å definere akkurat hvor mange kvinner som jobber som meglere.

– Vi har en målsetning om økt mangfold. Vår erfaring er at dette ikke er noe som skjer av seg selv. Vi jobber derfor bevisst med å øke kvinneandelen, sier meglerhus-sjef Ottar Ertzeid.

– Hvorfor har det tradisjonelt vært få kvinnelige meglere?

– Det har jeg ikke et enkelt svar på, svarer Ertzeid.

– Vi har heller forsøkt å treffe tiltak som gjør at vi tiltrekker oss flere kvinner generelt. Dette starter med rekrutteringen. Vi forsøker å være synlige blant kvinnelige studenter. Videre har vi et ønske om at mellom 40 og 50 prosent av dem som jobber som «summer interns» hos oss er kvinner. Dette er vår viktigste rekrutteringsarena, sier han.

På de to øverste ledernivåene i DNB Markets er det ni kvinnelige ledere av 38 totalt.

– Kan en mann bli forbigått av en kvinne på grunn av målet om mangfold, selv om han skulle være faglig sterkere?

– Vi ønsker selvfølgelig å finne de beste kandidatene, men vi mener at det ikke er grunn til å tro at disse bare finnes blant halvparten av befolkningen, svarer Ertzeid.

Meglerhuset ABG Sundal Collier har i dag 47 ansatte på meglerdesker for aksjer. Av disse er to kvinner.

– I den senere tid har vi fått det bedre til innenfor «corporate finance» i Norge enn på meglerbordene. Vi fortsetter dette arbeidet i konsernet, sier sjef Knut Brundtland.

Lange dager

I Tromsø tror Tina Williams at noen kvinner lar seg skremme av at mange av meglerjobbene er bonusbaserte stillinger. Samtidig vedgår hun at det til tider er lange dager. Selv har Williams tre «bonusbarn» 50 prosent av tiden.

– Mange tenker at det å ha familie ikke lar seg kombinere med å ha en jobb i finans. Det hender jo at man sliter med å få hverdagen til å gå opp, spesielt når skolene er stengte. Det kan være tøft, men kvinner får det jo til i andre bransjer, sier hun.

Williams har allerede lang fartstid i finans. Etter siviløkonomstudier i USA, var hun seks år i Oljefondet. Deretter tok hun en MBA på Norges Handelshøgskole (NHH), før hun var tre år i Nordea.

Det var Sparebank 1 Nord-Norge som tok kontakt med Williams om meglerjobben.

– Det hørtes interessant ut, og jeg fikk et bra tilbud. I tillegg var det en fin mulighet til å flytte hjem etter ti år i Oslo.

35-åringen mener studiestedene må intensivere arbeidet for å få kvinner til å velge fordypning i finans. På økonomiske og administrative fag er kvinneandelen nå rundt 48 prosent, ifølge tall fra Finans Norge.

– Selv valgte jeg finans ut ifra interesse. Jeg var faktisk ikke klar over at kvinneandelen var så lav.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: