- Vi er skuffet. Nå må vi ta interessekonflikten inn i en ny fase, sier Legeforeningens president Marit Hermansen etter at det tirsdag kveld ble klart at legestreiken ender i tvungen lønnsnemnd.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne Helse, der Legeforeningen er tilsluttet, ble innkalt på kort varsle til arbeidsminister Anniken Hauglie klokken 18.30  tirsdag kveld. Der kom varsel om tvungen lønnsnemnd.

Hermansen  sier årsaken til dette utfallet  er at Spekter ikke ville bruke dispensasjonsadgang fra streiken, noe arbeidstakerne var villige til om liv og helse stod i fare. Det er arbeidsgiver som må søke dispensasjon.

- Vi er skuffet over at ikke arbeidsgiver benytter adgangen til å søke dispensasjon,  slik at vi hadde en reell streikerett,  sier hun.

Liv og helse

Varsel om tvungen lønnsnemnd kom etter at Statens Helsetilsyn hadde informert statsråden  om at bemanningssituasjonen ved Nordlandsykehuset ville bli uforsvarlig fra klokken 23  tirsdag kveld.  Hermansen sier Akademikerne aksepterer at arbeidsministeren måtte forholde seg til Helsetilsynet, og at de streikende straks ble sendt tilbake til jobb.

Akademikerne og legene vil fortsette kampen for tarifffesting av de kollektive rullerende arbeidsplanene inn i tvungen lønnsnemnd.   Legene har omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven, og Hermansen understreker at disse er koblet til vernebestemmelsene, som legene vil ivareta gjennom å sikre slike arbeidsplaner.

Legeforeningens leder sier Akademikerne vil prosedere på dette i tvungen lønnsnemnd, og at de ikke anser slaget for tapt.

Fem ukers streik

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse.

Streiken varte i fem uker. Etter det DN kjenner til var det tidligere på ettermiddagen møte mellom partene med sikte på å finne frivillige løsninger.

Forrige onsdag innkalte Riksmekleren til tvungen mekling mellom Akademikerne Helse og Spekter, uten at det kom til noe resultat. Alle arbeidskonflikter går til tvungen mekling dersom det ikke er funnet en løsning i løpet av 30 dager.

I dagene etter dette har partene jobbet videre for å finne løsning, uten å lykkes.

Idet partene møttes hos arbeidsministeren, var 628 ansatte ved 15 sykehus tatt ute i streik, og opptrapping var varslet fra torsdag.

Tvungen lønnsnemnd kan brukes dersom liv og helse står i fare.

Liv og helse

Streiken blant medlemmene i Akademikerne Helse har vært trappet forsiktig opp, i hensikt å unngå tvungen lønnsnemnd, som ikke ansees å være til fordel for arbeidstagerne.

Lønn har ikke vært stridstema mellom partene, men arbeidsplanleggingen.

– I nemndsbehandlingen vil Akademikerne kreve videreføring av dagens praksis som i mange tiår har sikret de ansatte et reelt og kollektivt vern mot uforsvarlige vaktordninger. En lønnsnemnd har dessuten ikke kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten vårt samtykke, sier Frøyland.

Det har vært to legestreiker tidligere i historien, i 2007 og i 2008. Den siste var den hittil lengste – på 22 dager, og fgant sted ved Lovisenberg sykehus. Ingen av disse streikene ble løst ved tvungen lønnsnemnd.

«Ikke noe valg»

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli sier at hun ikke hadde noe annet valg enn å be partene gjenoppta arbeidet snarest mulig.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse.

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.