Ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag morgen økte arbeidsledigheten til 3,4 prosent i mai, der 95.000 personer nå står uten arbeid.

På forhånd var det ventet at arbeidsledigheten ville holde seg uendret på 3,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Arbeidsledigheten har falt med 0,4 prosent siden februar.

Ifølge SSB tok NAV i november i bruk en ny løsning for hvordan de registrerer arbeidssøkere som gjør at de kommer raskere inn i registeret og statistikken til NAV.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets skriver i en analysemelding torsdag morgen at arbeidsledigheten hovedsakelig skyldes et fall i arbeidsstyrken, og ikke så mye en styrkning av sysselsettingen.

– Sysselsettingen har vært svak de siste tre månedene og nedgangen i arbeidsledigheten skyldes et fall i arbeidsstyrken. Norges Bank har et større fokus på den registrerte arbeidsledighetsraten som publiseres neste fredag, skriver hun i meldingen.

Sysselsettingen øker

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen steg antallet sysselsatte personer i Norge med 22.000 til 2,7 millioner personer. Ifølge SSB kom økningen fra heltidssysselsatte.

«Antall deltidssysselsatte har stått praktisk talt i ro, mens antall heltidssysselsatte har økt med 24.000 personer. Av disse var det 18.000 kvinner og 6.000 menn», skriver SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.