Finansminister Siv Jensen (Frp) holdt onsdag sitt andre oppklaringsmøte med SSB-sjef Christine Meyer om den pågående omorganiseringen i statistikkbyrået.

Etter møtet ble det klart at det blir et tredje oppklaringsmøte fredag.

Jensen opplyste i Storinget onsdag at hun i møtet med Meyer fikk presentert forslag som hun skal bruke tid på å sette seg inn i før de to på nytt skal ha et møte.

Parallelt med omorganiseringen i SSB, har Finansdepartementet satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. desember.

I Stortingets spørretime onsdag spurte Sp-representant Sigbjørn Gjelsvik om Jensen mener det har vært klokt av SSB å sette i gang arbeidet med omorganiseringen før utvalget har levert sin rapport og om Jensen har tillit til at dagens ledelse er i stand til «å bringe SSB tilbake til den situasjonen det skal være i».

Saken fortsetter etter videoen:

SSB-sjefen i nytt møte med Siv Jensen
SSB-direktør Christine Meyer gikk rett forbi de oppmøte pressefolkene da hun skulle i møte med finansminister Siv Jensen onsdag morgen.
00:38 Min
Publisert:

– Jeg synes spørsmålene representanten Gjelsvik reiser understreker kompleksiteten. Jeg er enig i at det er komplekst. Jeg er enig i at det er mange debatter som har pågått lenge og jeg er også enig i at den bør bringes til opphør så fort som mulig. Det holder jeg på med. Jeg gjør det med det største alvor. Jeg går inn i dette så grundig som jeg bare kan, nettopp for at jeg kan prøve å bidra til at denne saken bringes til ro, sier Jensen.

På direkte spørsmål fra pressen på om hun har tillit til SSB-sjef Christine Meyer, svarer Jensen at hun nå først og fremst er opptatt av å gå gjennom saken.

– Det avgjørende er at SSB oppfattes som uavhengig, sier Jensen.

– Er de det?

– De har vært det og de skal være det, svarer Jensen. (Vilkår)