– Det kan se ut til at høyere rente demper låneiveren for husholdningene. Veksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld fortsetter å avta og vi må tilbake til midt på 1990-tallet for å finne lavere tolvmånedersvekst, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk i en pressemelding fra SSB.

Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var 4,1 prosent frem til utgangen av oktober 2022, ned fra 4,3 prosent måneden før. Dette er den laveste tolvmånedersveksten som SSB har registrert for husholdningssektoren på 2000-tallet.

Husholdningenes lånegjeld utgjorde 4134 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

– Kjærkomment

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier at nedkjølingen for gjeldsveksten er helt naturlig, fordi rentene har kommet opp og gjeldsnivået er høyt.

– Dette er kjærkomment nytt for Norges Bank, for kredittveksten er faktisk et par tiendedeler under anslaget fra september. Vi skulle ikke komme på dette nivået før slutten av 2023, sier han.

– Gir dette på noen måte grunn til bekymring?

– Norges Bank ønsker å dempe aktivitetsnivået, men det vil gi grunn til bekymring dersom gjeldsfallet blir for bratt. Og det er ganske enkelt fordi det vil være sammenfallende med at husholdningene reduserer pengebruken mer enn det som godt er.

Andreassen sier at det ikke være kredittallet som sådan som utløser en helomvending fra Norges Bank.

– Det som vil påvirke Norges Bank er om økonomien blir for svak og spesielt om arbeidsledigheten stiger. Kreditten er en viktig indikator, men det er ikke dette tallet sentralbanken styrer etter.

Nedkjøling

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken skriver i bankens morgenrapport at utviklingen må ses i sammenheng med
den pågående avkjølingen av boligmarkedet.

– Boligprisveksten har ikke bare avtatt, men vist en mer markant negativ utvikling de siste par månedene. Prisfallet i både september og oktober var klart sterkere enn hva som er normalt på denne tiden av året, skriver han.

Hov peker også på Norges Banks siste utlånsundersøkelse som viser en noe mer forsiktig holdning blant bankene, med henvisning til et mer usikkert makrobilde, og det forventes også lavere låneetterspørsel fremover.

– Pilene peker med andre ord ganske klart ned for boligmarkedet, skriver han.

Boligprisfall

Boligprisene i Oslo falt 3,2 prosent i oktober nominelt. Dette er den svakeste oktobermåneden i hovedstaden siden finanskrisen i 2008, da boligprisene falt 3,8 prosent i oktober.

Det viste den landsomfattende bruktboligprisstatistikken for oktober, som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 1,9 prosent.

Sesongkorrigerte priser viser om utviklingen er sterkere eller svakere enn normalt for måneden.

På landsplan falt boligprisene 1,9 prosent nominelt og 0,8 prosent korrigert for sesongvariasjoner i oktober.

Styringsrente på 2,5 prosent

I begynnelsen av november ble styringsrenten satt opp med 0,25 prosentpoeng.

Dermed ligger styringsrenten på 2,5 prosent i forkant av årets siste rentemøte i sentralbanken, som finner sted 15. desember. Da kommer også årets siste pengepolitiske rapport.

Sentralbanken er klar på at inflasjonen har økt mer enn ventet, og at arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn tidligere lagt til grunn.

Vekst for foretak

Men for ikke-finansielle foretak er bildet noe annerledes. For disse øker gjelden.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 2167 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 7,8 prosent frem til utgangen av oktober, opp fra 7,1 prosent måneden før.

– Utviklingen i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak går dermed i motsatt retning av husholdningene, og ligger på et høyt nivå sammenlignet med de siste årene, sier Oppedal i SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.