Her er kulturnyhetene i statsbudsjettet for 2018:

 • Kulturbudsjettet er i 2018 på 13,9 milliarder.
 • Små endringer. Regjeringen viderefører i hovedsak de statlige overføringene til kunst- og kulturlivet.
 • Hever NRK-lisensen. Lisensen blir 108 kroner dyrere neste år. Les mer her.
 • Hever momsen på lisensen. Momsen på NRK-lisensen heves fra ti til tolv prosent. Økningen vil tilfalle staten, ikke NRK.
 • Den direkte pressestøtten reduseres. Produksjonstilskuddet til mediene er på 294, 3 mill. En nedgang på 19 millioner fra de 313 millionene i forrige budsjett. Samtidig foreslår regjeringen å sette av syv millioner kroner av produksjonsstøtten til en innovasjonsrettet tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Denne ordningen vil være særlig innrettet mot små lokale medier.
 • Øker egne prestisjeordninger. Gaveforsterkningsordningen, hvor staten legger 25 prosent på toppen av private gaver til kulturlivet, utvides fra 51,1 til 70 millioner kroner. Talent Norge, hvor private aktører og staten samarbeider om utvikling av kulturtalenter, får økt sitt statlige tilskudd fra 36,1 til 38,9 millioner kroner. Begge ordningene er innført under Solberg-regjeringen.
 • Flere filmincentiver for Hollywood-produksjoner. Regjeringen øker incentivordningen, som innebærer at internasjonale film- og tv-produksjoner får refundert 25 prosent av utgiftene sine i Norge. Den totale potten staten kan dele ut i refusjoner økes til 57 millioner kroner.

 • Nødhjelp til bygdekinoen. Bransjeorganet Film og Kino har i mange år holdt liv i bygdekinoen gjennom et eget fond. Men etter kollapsen i dvd-salget har denne støtten vært truet. Regjeringen tar nå utgiftene over statsbudsjettet og gir syv millioner til bygdekinoen for å sikre videre drift.

 • Kutter støtten til Islamsk Råd. Driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge kuttes. Allerede 9. oktober ble det kjent at deler av tilskuddet for 2017 heller ikke ville bli utbetalt.

 • Human Rights Service beholder støtten. Organisasjonen mottar 1,835 millioner kroner via Justis- og beredskapsdepartementets under en post for å fremme integreringsarbeid. Senteret har fått kritikk fra flere hold og Aftenposten skrev onsdag at det nå er flertall på Stortinget for å fjerne statsstøtten. Les mer hos Aftenposten.

 • Nær dobler støtten til kulturbygg. Bevilgningene til nasjonale kulturbygg økes til 324,5 millioner, opp 146 millioner. Pengene går blant annet til nytt Munchmuseum i Oslo, Sentralbadet og Den Nationale Scene i Bergen, samt Orkla Industrimuseum i Meldal kommune.

Regjeringens forslag må finne flertall i Stortinget før det blir endelig.(Vilkår)

Sjokkert og sint over statsbudsjettet
Statsbudsjettet legger opp til endring i avgiftene for hybridbiler. Toyota Norges Espen Olsen er sint og sjokkert.
01:15
Publisert: