Fra 1. februar vil ikke uvaksinerte kunne reise ut og jobbe offshore i Aker BP, ifølge en instruks selskapet sendte til sine ansatte tidligere denne måneden.

Nå har Statsforvalteren i Rogaland vurdert tiltaket – og konkludert:

– Vurderingen vår er at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å på generelt grunnlag å nekte uvaksinerte å reise offshore, står det i vedtaket.

Aker BPs vaksinekrav ble begrunnet med at det ville redusere sannsynligheten for alvorlig sykdom offshore.

– Vårt poeng er at det er en økt risiko hvis flere blir alvorlig covidsyke samtidig offshore – begrenset kapasitet til god behandling og potensiell lang reisetid til sykehus på land på grunn av helikopterkapasitet, forsinkelser på grunn av dårlig vær, sa pressetalsperson i Aker BP, Ole-Johan Faret til DN forrige uke.

Ikke mer alvorlig

Et sentralt spørsmål i vurderingen av tiltaket, var om det foreligger særlige forhold knyttet til arbeid og opphold offshore som gir høyere risiko for uvaksinerte i arbeidsfør alder, sammenlignet med samme risiko på land.

Risikoen for smitte er ikke høyere offshore enn det som vil være tilfelle på mange landbaserte arbeidsplasser, mener Statsforvalteren, og legger til at vaksinekravet derfor må være begrunnet i noe annet.

– Dersom medisinske hensyn skulle tilsi at uvaksinerte ikke kan reise offshore, må dette, slik vi ser det, begrunnes i at helsehjelpen som kan tilbys for covid-19-pasienter offshore er tydelig dårligere sammenlignet med tilbudet på land, eller at transporttiden til land er så lang at det gir prognosetap for pasienten, står det i vurderingen.

Det påpekes videre at de aller færreste som får påvist covid-19 vil trenge helsehjelp, og at pasienter som får et alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mest typisk vil ha milde symptomer, før en mer alvorlig sykdomsutvikling inntreffer flere dager etter symptomdebut.

– For personer i arbeid offshore vil altså den alvorlige sykdommen i de fleste tilfeller først inntre i god tid etter at vedkommende er sendt i land. Dermed vil vanligvis ikke prognosen ved covid-19 være dårligere for personer som får påvist smitten under opphold offshore, sammenlignet med de som får påvist sykdommen på land, står der.

Dermed konkluderer Statsforvalteren at det ikke foreligger medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å jobbe offshore.

Handler om tilbud på helsehjelp

Faret i Aker BP sier at vaksinekravet er begrunnet i at helsehjelpen offshore vil være dårligere enn på land.

– Statsforvalteren i Rogaland peker på det hensynet vi har begrunnet vårt tiltak med – nettopp at medisinske hensyn tilsier at flere alvorlige covid-syke offshore vil ha en dårligere helseberedskap, enn tilbudet de får på land. Dette blant annet fordi transporten til land kan være lang, sier han.

Assisterende fylkeslege Andres Neset hos Statsforvalteren i Rogaland sier at den typen helsehjelp en koronasmittet vanligvis behøver, skal man kunne gi fra helsetjenesten som er offshore.

Han mener at det er liten sannsynlighet for at det blir mange offshore som trenger helsehjelp utover en koronatest.

– Og så er det klart at dersom det er veldig mange smittede samtidig, så vil det kunne utfordre kapasiteten i helsetjenesten, men vi har vurdert risikoen for det som liten. Det absolutt vanligste forløpet ved alvorlig sykdom er at det først er milde symptomer, gjerne i flere dager, før alvorlig sykdomsforløp inntrer. Det vil komme på et tidspunkt hvor den aktuelle smittede eventuelt er sendt i land, og dårlig flyvær en dag eller to vil derfor ikke føre til prognosetap for den smittede, sier Neset.

Faret i Aker BP sier at selv om det er sykepleiere med bred og god erfaring om bord, så er ikke selskapet satt opp med tilstrekkelig kapasitet og utstyr til langvarig behandling hvis flere blir alvorlig covidsyke samtidig.

– Aker BP har vurdert de generelle aspektene som både Petroleumstilsynet og Statsforvalteren trekker frem. Dette erstatter ikke operatørens ansvar eller konkrete vurderinger. Med mindre det skulle komme et konkret pålegg fra noen myndighet vil Aker BP opprettholde sin beslutning inntil videre, sier Faret og understreker at de følger situasjonen tett.

Vurderes av Petroleumstilsynet

Statsforvalterens vurdering skjer etter at Petroleumstilsynet (Ptil), som fører tilsyn i henhold til arbeidsmiljøloven, ba om en vurdering av innholdet og det medisinske grunnlaget i vaksinekravet.

Statsforvalteren i Rogaland har tilsynsansvar for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

I slutten av forrige uke fikk Ptil ettersendt en redegjørelse av tiltaket fra Aker BP. Nå har tilsynet bedt om ytterligere forklaring fra selskapet.

– Den har vi ikke fått, og sånn sett er saken fortsatt under behandling. Det er klart at nå er det nye opplysninger i saken fra myndighetens side, sier Øyvind Midttun, som er pressekontakt i Petroleumstilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.