Torsdag la TBU, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, frem sin oppdaterte rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2022. Den forrige rapporten fra TBU kom 18. februar i år, og antydet en vekst i konsumprisindeksen (kpi) på 2,6 prosent i 2022.

TBU anslår nå en konsumprisvekst på 3,3 prosent i år, mens kjerneinflasjonen (kpi-jae) anslås til 2,1 prosent.

I den oppdaterte rapporten skriver TBU at usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, matvarepriser, kronekursen og forstyrrelser i verdikjedene.

«Endringen fra februar til mars i utvalgets anslag er betydelige, og henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. I første rekke energiprisene, men også prisene på andre viktige råvarer og matvarer har økt kraftig, og flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som gjorde seg gjeldende internasjonalt i 2021 vil trolig også prege utviklingen fremover som følge av krigen. «, skriver TBU i rapporten.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, sier anslaget som ventet ble oppjustert, men utelukker ikke at prisveksten kan bli enda høyere.

– Usikkerheten er stor som følge av krigen, og inflasjonen kan i verste fall bli enda høyere. Anslaget på 3,3 prosent er uansett vesentlig høyere enn Norges Banks prognose på 2,7 prosent. Den høye inflasjonsprognosen kan bygge opp under friske lønnskrav. På den andre siden vil mer usikre økonomiske utsikter som følge av krig og uroligheter kunne gjøre bedrifter mindre villige til å etterkomme lønnskravene, sier Due-Andresen.

Mer press på Norges Bank

– Det lå i kortene at det forrige estimatet skulle revideres en del opp. Men det er veldig stor usikkerhet, og det er tydelig at TBU har tatt seg god tid også i dag, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

TBUs rapport er toneangivende for lønnsoppgjøret som starter 9. mars, ettersom TBU skal sørge for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen når forhandlingene starter.

– Det er ganske betydelig forskjell på å ta med seg 2,6 eller 3,3 prosent inn i lønnsforhandlingene. Nå må faktisk lønnsveksten nominelt i hvert fall opp til 3,3 prosent for å holde tritt med kpi i år, sier Hov.

Han mener dette vil legge mer press på Norges Bank, særlig når også kjerneinflasjonen ble høyere enn ventet.

– Man har høyere energipriser, sterkere prisvekst via importkanalen, og matvarepriser som øker ganske mye. Og nå også utsikter til et dyrere lønnsoppgjør, som gir grobunn for enda høyere kjerneinflasjon i neste runde. Utfallsrommet er naturlig nok ganske stort på grunn av usikkerheten relatert til Ukraina, men den generelle oppfatningen er at det er risiko på oppsiden for inflasjonen, sier Hov.

– I første rekke betyr det at de tre varslede renteøkningene i år er for lite. Vi tror på fire, men ser nå at markedet snuser på fem, sier Hov.

Olje og strøm opp

Etter at Russland angrep Ukraina 24. februar, har prisene på olje, gass og en lang rekke andre råvarer skutt i været, noe som gjør det tidligere kpi-anslaget utdatert. Prisen på europeisk naturgass har steget til rekordnivåer, mens oljeprisen har nådd nivåer vi ikke har hatt siden finanskrisen.

I den forrige rapporten la utvalget til grunn at elektrisitetsprisene ville falle utover våren, slik at gjennomsnittlig spotpris ville bli 67,8 øre per kilowattime i 2022. Dette er nå oppjustert til 99,3 øre per kilowattime. Det legges også til grunn en økning i oljeprisen på 45,7 prosent fra 2021 til 2022, målt i dollar, mot tidligere 17,8 prosent.

Ifølge Handelsbanken har en økning i strømprisene rundt tre ganger så sterk inflasjonseffekt som en økning i oljeprisen.

Torsdag morgen publiserte SSB inflasjonstall for februar, som viste en prisvekst på 3,7 prosent. Kjerneinflasjonen, altså prisvekstmålet der strøm og drivstoff er ekskludert, ble 2,1 prosent.

Dette er det du bør vite om inflasjon
Finansredaktør i DN Terje Erikstad forteller deg det du trenger å vite om inflasjon.
01:23
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

USA: – Skjønner ikke hvorfor bensinprisen går opp på grunn av vårt engasjement i Ukraina
Amerikanere fortviler over 70 til 90 dollar for å fylle en bensintank.
00:56
Publisert: