– Hovedregelen er at du skal ha lov til å ta med deg denne type trygdeytelser til andre EØS-land. Så må Nav begrunne unntak fra denne retten, sier Haider til VG.

Haider har selv behandlet temaet i boka «Innføring i trygderett» som både er pensum på universitetene og brukes som oppslagsverk for dem som jobber med trygderett.

Men ifølge Haider har politiadvokater og domstoler en tendens til å legge Navs vurdering til grunn i slike saker.

– Ikke til å tro

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land, mens minst 2.400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene.

Etter EØS-retten har man rett til å ta med trygderettigheter til andre EØS-land. EU-direktivet fra 2012 har forrang over norsk lov, der hovedregelen er at man må oppholde seg i Norge.

Mandag ble det kjent at Trygderetten allerede i 2017 varslet om at reglene ble brukt feil. Fra juni 2017 til mars 2018 sendte ankeorganet ni saker tilbake til Nav med denne begrunnelsen.

Det gjør saken spesielt ille, mener professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

– Nav går altså på gjentatte nederlag i Trygderetten, uten å bringe sakene inn for lagmannsretten, og deretter eventuelt Høyesterett, for å få en avklaring av om man har forstått EØS-regelverket riktig. Det er jo nesten ikke til å tro, sier han til Rett24.

Kan gjelde saker før 2012

Han stiller også spørsmål ved om praksisen kan ha vært ulovlig også før 2012, da en annen EU-forordning gjaldt. I en av avgjørelsene fra 2017 skriver Trygderetten:

«Han ble yrkesskadet i Norge i 2011, og på dette tidspunkt gjaldt fortsatt den gamle trygdeforordningen – forordning 1408/71, men det har ikke noen betydning fordi ny forordning har tilsvarende bestemmelser.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.