Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU) åpnet i 2016 eget kontor i Brussel med tre ansatte. I år har de opprettet praktikantstillinger for sine studenter på Europa-studier ved kontoret. Etter planen skal praktikanten på vårparten være under utdannelse, mens de til høstsemesteret søker noen som har levert master til å bekle samme stilling.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen reagerer på bruken av ferdig utdannede som praktikanter. I fjor vedtok organisasjonen å arbeide mot bruken av praktikantstillinger eller gratisarbeid i etterkant av studier, og beskyldte arbeidsgivere for å utnytte det at nyutdannede sliter med å komme ut i jobb.

Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannelse (Nifu) er arbeidsledigheten blant nyutdannede med master i samfunnsfag på nær ti prosent.

– Jeg tenker at NTNU som utdannelsesinstitusjon har et særskilt ansvar. En praksisplass er helt sikker utrolig bra erfaring når man er under utdannelse, men det er da den er mest relevant, sier Mikalsen.

– Nyutdannede har ikke behov for praksis. Det skal foregå underveis i studiet. Er du ferdig utdannet, skal du ha lønn, sier Mikalsen.

NSO-lederen frykter at det vil bli skapt et klasseskille mellom de nyutdannede som har råd til å påta seg praktikantstillinger og ikke, og at økt press på erfaring tar verdien ut av utdannelsen.

– I verste fall kan selve utdannelsen bli gjort betydningsløs sammenlignet med arbeidserfaring, sier han.

En god læringsmulighet

Lise Rye er professor på Europa-studier ved NTNU, og har vært aktiv i arbeidet med å få på plass praktikantstillingen. Hun er fornøyd med at ordningen med Brussel-kontoret endelig har kommet på plass. Rye viser til at man opptil ett år etter levert master har status som nyutdannet, og kan være praktikant i EU på lik linje med dem som er under utdannelse.

– Det vi som studieprogram er opptatt av, er at våre studenter skal få mulighet til å legge inn noe praksis i sin utdannelse. Vi ser på dette som relevant og verdifull erfaring for våre kandidater, og som noe som kan gi et fortrinn når de etter endt studium skal ut og konkurrere på arbeidsmarkedet.

Charlotte Eide (24) var storfornøyd med sitt praktikantopphold for NTNU i Brussel, og utelukker ikke at hun søker flere praktikantplasser etter endt studium.
Charlotte Eide (24) var storfornøyd med sitt praktikantopphold for NTNU i Brussel, og utelukker ikke at hun søker flere praktikantplasser etter endt studium. (Foto: Kjell Langmyren)

Praktikanter som er under studier vil få studiepoeng og lånekassestøtte til sitt opphold. Den ferdig utdannede praktikanten har tilgang på stipender via EU-systemet, og vil motta en kompensasjon fra kontoret slik at totalsummen blir om lag 10.000 kroner opplyser NTNU.

– Hvorfor får ikke den nyutdannede full lønn hos dere?

– Her snakker vi ikke om en ordinær jobb. Det vi tilbyr er et praktikantopphold som skal stå i sammenheng med studiene, og kanskje særlig rettet mot dem som ikke rakk å være praktikant mens de studerte.

Charlotte Eide (24) var i vår den første praktikanten på NTNU-kontoret noensinne, og er storfornøyd med opplevelsen. Eide har selv vært under utdannelse under oppholdet, men utelukker ikke at hun søker jobb som praktikant også etter at masteren hennes er levert.

– Jeg har lyst på jobb i Brussel i fremtiden, og det er det sjeldent man får til uten å ha vært praktikant. Så jeg kommer til å fortsette å søke praktikantstillinger.

Advarer mot at unge underbyr hverandre

Studentrådgiver Rune Bugten i LO sier at praktikantstillinger kan være svært god arbeidserfaring for unge, men advarer mot å gå ukritisk inn i arbeidslivet.

– Ingen tjener på et kappløp mot bunn der unge underbyr hverandre, sier han, og oppmuntrer unge til å tørre å stille krav til sine arbeidsgivere.

Bugten mener det også hviler et ansvar på arbeidsgiver selv om å gi praktikanten et opphold med mening:

– Man må stille spørsmålet om det kontoret er levedyktig uten at man bruker en praktikant som skal ha lavere lønn enn andre. Er man avhengige av å basere driften sin på noen ansatt på midlertidighet? I så fall blir praktikantstillingen kun en omgåelse av lovverket.

Rye ved NTNU avviser at praktikanten erstatter ordinær arbeidskraft for dem. På spørsmål om de heller kunne ansatt noen i en fast stilling, svarer Massimo Busuoli, sjef ved NTNUs kontor i Brussel, at han er glad for at de har funnet penger i budsjettet til å ha en praktikant:

– Vi har et fleksibelt budsjett og får gi en praktikant denne muligheten, mot at de får ekte arbeidserfaring, ser han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.