Utlendingsdirektoratet (UDI) presenterte tirsdag ferske tall over arbeidsinnvandringen til Norge i 2018.

Arbeidsinnvandringen kan deles i to: EØS-borgere kan fritt komme til Norge for å ta arbeid. UDI registrerer antallet ut fra oppgaver disse leverer inn om skatt og identitet. Antallet i fjor var drøye 20.000 arbeidsinnvandrere fra EU-området, litt ned fra året før.

Den andre gruppen er personer fra land utenfor EU/EØS-området. (Artikkelen fortsetter under tabellen)

Her føres det kontroll, og man må ha tillatelse for å starte i jobb i Norge. Kravene er fagkunnskap/spesialiteter som norske arbeidsgivere har et udekket behov for, og at et arbeidsforhold er på plass før ankomst.

Flest indere fra utenfor EØS

– I 2018 kom det 6196 personer på slike arbeidstillatelser. Dette er en økning fra året før, Inderne sto for nær en tredel, sier Forfang.

I 2017 var antallet arbeidsinnvandrere fra utenfor EU-området rundt 5500, og inderne var den største gruppen, med 1939 personer. Antallet indere har mer enn doblet seg de to siste årene.

Ser man på arbeidsinnvandrere fra EØS-området, ble det i fjor registrert flest personer fra Polen (6994), etterfulgt av Litauen (3244).

Antallet arbeidsinnvandrere fra EØS-området har fra toppåret i 2010 falt fra 43.227 til 21.195 i fjor. (Artikkelen fortsetter under tabellen)

Flere enn flyktningene

UDI-sjef Forfang minnet om at antallet personer fra land utenfor EU som fikk ja til å jobbe her nå langt overstiger antall flyktninger som kommer hit til landet.

Summen av asylsøkere pluss kvoteflyktninger som søkte beskyttelse i Norge i 2018 var vesentlig lavere enn arbeidsinnvandrerne.

I tillegg til «fulltids » arbeidssøkere kommer en ekstra gruppe – sesongarbeiderne. Dette er personer som får tidsavgrenset arbeidstillatelse, særlig for innhøsting i jordbruket og lignende.

– Dette øker, rundt 2800 kom i 2018, sier Forfang.

Tallet året før var et par hundre lavere. Vietnameserne er største enkeltgruppen blant sesongarbeiderne med vel 1200 personer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Verdens bedriftsledere er blitt mer pessimistiske
01:27
Publisert: