DNB har sammen med NHO tapt en høyesterettssak om ansattes rettigheter til å bli værende når et selskap selges. Det ble klart torsdag morgen.

Det er den tidligere DNB Næringseiendom-ansatte Bente Wigaard som sammen med Finansforbundet har vunnet saken, som gjelder rettigheten til såkalt avtalefestet pensjon (AFP).

– Jeg er veldig lettet, sier Wigaard.

Bakgrunnen for saken er at Wigaards stilling som markedskoordinator i DNB Næringseiendom for kjøpesenteret Oslo City, ble besluttet flyttet til Steen & Strøm Norge etter at Steen & Strøm kjøpte Oslo City i 2016. DNB gjorde det klart at Wigaard ikke lenger skulle være ansatt hos DNB.

– Tilbød meg et lån

Det nektet Wigaard.

– Vi var fire personer som måtte signere på at vi godtok virksomhetsoverdragelsen. Jeg håpet jeg kunne slippe, men kunne heller ikke si nei, for da kunne jeg mistet jobben. Jeg valgte å sende en epost til Finansforbundet, som har hjulpet meg veldig mye i denne saken.

Wigaard, som på tidspunktet var 61 år gammel, skjønte at hun ville miste betydelige pensjonsrettigheter hvis hun ble flyttet.

I Steen & Strøm mistet hun nemlig retten til AFP, slik at hun ikke lenger kunne ta ut denne ekstra pensjonen, ved siden av arbeidsinntekt eller annen pensjon. Dermed risikerte hun å miste retten til rundt 70.000 kroner i årlige utbetalinger.

– Jeg var i en spesiell situasjon, for jeg var veldig avhengig av den fremtidige økonomien på grunn av sykdom hos min mann. Det tok ikke DNB hensyn til. De sa jeg ikke kunne velge. I stedet tilbød de meg et lån, sier Wigaard.

Hun måtte gjennom flere års kamp i rettssystemet før Høyesterett torsdag slo fast at Wigaard «hadde rett til å fortsette arbeidsforholdet i DNB Næringseiendom». Torsdag var begrunnelsen for Høyesteretts avgjørelse fortsatt ikke kjent, kun stemmegivningen, som viste tap for DNB. Dermed kan Wigaard fortsette i sin stilling hos DNB.

Regel fra rettspraksis

– Vi vil naturligvis forholde oss til avgjørelsen fra Høyesterett, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.

– Vi har så langt bare sett slutningen og ikke fått gått gjennom begrunnelsen. Det kommer vi til å gjøre med tanke på hvordan man skal innrette seg etter dommen.

Spørsmålet for Høyesterett var om det å miste pensjonsrettighetene Wigaard som DNB-ansatt hadde etter tariffavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet, ga Wigaard rett til å velge å bli hos sin tidligere arbeidsgiver.

Utgangspunktet etter norsk rett er nemlig at ansatte ikke kan velge å bli værende hos sin gamle arbeidsgiver hvis selskapet de er ansatt i blir solgt, såkalt virksomhetsoverdragelse. Men Høyesterett har fastslått at det finnes noen unntak fra denne hovedregelen. Regelen har i rettspraksis blitt formulert som at de negative konsekvensene for den ansatte må være «ikke uvesentlige». Hvorvidt det å miste en slik pensjonsrettighet var «ikke uvesentlig», var imidlertid ikke avklart før saken nå nådde Høyesterett. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Tok over som sjef som 32-åring, og ble en av norsk næringslivs mektigste
Mille-Marie Treschow (1954-2018)
02:04
Publisert: