Marte Gerhardsen, leder for tankesmien Agenda, går i Dagens Næringsliv 30. juni inn for at Arbeids­tilsynet skal gis utvidet adgang til å gi dispensasjon for alternative arbeidstidsordninger. Og at fagforeningene sentralt ikke skal kunne si nei til lokale avtaler.

Som Marte Gerhardsen selv påpeker viser en Fafo-rapport at de avtalene som det er enighet om lokalt i hovedsak godkjennes sentralt. Det er altså ikke noe betydelig behov for endring.

Ordningen fungerer.