Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen mener Norge vil møte dramatiske endringer i arbeidslivet i årene som kommer: Ikke bare fortsetter andelen yrkesaktive å falle. Vi er også på full fart inn i en digital revolusjon der én tredjedel av dagens arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av de neste 20 årene, påpeker Virke-direktøren.

– Vi har tidligere vært gjennom store omstillinger i Norge og vi har hatt teknologiskift. Det som er helt spesielt nå, er at vi vet at vi får en eksponentiell endring på grunn av innsikten fra analyser og tall, sier Madsen.

Hun peker på at mange leverandører allerede står klare med systemer og teknologier som gjør at bedriftene får all den hjelp de trenger for å kunne redusere bemanningen og øke produktiviteten. 

Dramatisk

Fallende yrkesdeltagelse fører sammen med økt automatisering til en utfordring vi ikke har sett maken til her til lands, mener Madsen.  

– Dette er mye større enn vi noen gang har stått i, sier Virke-toppen. 

– Når vi samtidig har så mange som står utenfor arbeidslivet allerede, så tillater jeg meg å bruke ordet dramatisk. Det er et ord jeg ikke pleier å bruke, men nå gjør jeg faktisk det, legger hun til. 

Siden toppen rundt finanskrisen har sysselsettingsandelen falt fra i underkant av 72 prosent til rundt 67 prosent i dag. I enkelte grupper har utviklingen vært enda tydeligere, påpeker Madsen: Blant menn mellom 25 og 29, der yrkesdeltagelsen tradisjonelt har vært høy, har sysselsettingsandelen falt med nær ti prosentpoeng de ti siste årene.

Hun peker på at tjenestesektoren i tidligere omstillinger har tatt unna for redusert sysselsetting i andre sektorer. Det blir ikke nødvendigvis tilfellet denne gangen, påpeker Madsen.  

1 av 3 jobber kan forsvinne

Ifølge en analyse som Statistisk sentralbyrå presenterte i 2016 vil én av tre jobber i Norge kunne forsvinne i løpet av de 20 neste årene. Og det er ikke bare tradisjonelle industriarbeidsplasser med repeterende arbeidsoppgaver som vil bli truffet av robotrevolusjonen. 

«Selv om man også i tjenestenæringer finner repeterende arbeidsoppgaver, er disse mindre eksakt like fra gang til gang, innebærer oftere bruk av et visst skjønn og krever dessuten oftere evne til kommunikasjon med andre mennesker. Men selv i slike oppgaver er det et vesentlig effektiviseringspotensial», skrev SSB i rapporten «Økonomiske analyser» i september i fjor.

Madsen mener det er stor omstillingsvilje i tjenestenæringene og at mange gründere og entreprenører viser at de griper sjansen som ny teknologi gir.

– Men mange av dem er små virksomheter og de kommer ikke i løpet av et visst tidsrom fremover til å kunne demme opp for den reduksjonen av jobber som vi ser. Det blir med andre ord et stort gap, sier Madsen. 

Flere ansettelser på kort sikt

På helt kort sikt ser imidlertid Virke tegn til en viss optimisme. Ifølge en undersøkelse hovedorganisasjonen har gjort blant 1400 av medlemsbedriftene svarer 23 prosent at de planlegger å øke antall ansatte de neste seks månedene. I fjor var tilsvarende andel på 17 prosent. 67 prosent av bedriftene varsler uendret bemanning, mens ti prosent varsler reduksjon. 

Madsen mener bildet stemmer godt overens med Virkes prognose om en svak positiv utvikling for 2017.

– Men jeg tror ikke vi her har sett den dramatiske utviklingen vi kommer til å møte fremover, sier Madsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Er dette plastposens erstatter?
Med havet full av plastikksøppel kan den indonesiske entreprenøren Kevin Kumala ha funnet miljøproblemets løsning - Cassava.
01:59
Publisert: