Arbeidsgiverorganisasjonen Virke foreslår en prøveordning der man halverer skatten på renhold i norske hjem, for å få bukt med et utbredt svart marked i bransjen.

I en rapport Virke har bedt Samfunnsøkonomisk Analyse utarbeide, er konklusjonen at et slikt skattekutt kan føre med seg et provenytap på over en milliard kroner for staten, dersom man regner med at 40 prosent av markedet er svart. De regner også med økte skatteinntekter, men de vil ikke veie opp for hele provenytapet.

Men å få med seg politikerne på de drastiske tiltakene Virke foreslår, kan bli utfordrende.

– Vi er helt enige i intensjonene, men dette er ikke rett virkemiddel, sier arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde i Høyre.

Hun sitter også i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Vil uthule skattesystemet

I DNs artikkel om Virkes forslag, påpeker førsteamanuensis Tone Ognedal ved Universitetet i Oslo at et viktig trekk ved et godt skattesystem, er at en ikke har særordninger for enkelte varer og tjenester.

Det er noe også Nordby Lunde trekker frem.

– Da jeg satt i finanskomiteen, diskuterte vi dette internt, men landet på å ikke gå videre med det. Vi må bekjempe kriminalitet med andre virkemidler enn skattefradrag. Alle bedrifter kan vise til at lavere skatt vil gjøre dem mer konkurransedyktige, men skal alle ha ulike skatteregler, vil det uthule det norske skattesystemet, sier Nordby Lunde.

Hun legger til at Virke tidligere har vært forkjempere for en endring i renholdsforskriften, som ga forbrukere ansvar for å kontrollere at renholdstjenester de benytter seg av er godkjente. Det ble gjennomført, til tross for at Nordby Lunde beskriver endringen som kontroversiell.

– Dersom du kjøper noe fra en klesbutikk, og klesbutikken benytter seg av barnearbeid, må du ikke betale bot – det er å snu lovgivningen på hodet. Men den gang mente Virke det var det som skulle til for å få ned svart arbeid i bransjen, og da gjorde vi det. Arbeidsgiverforeningen kan ikke bare foreslå tiltak på tiltak og si at denne gangen er det dette som virker.

Ifølge Nordby Lunde er det heller styrking av Arbeidstilsynet og arbeidslivskriminalitetssentre som bør prioriteres. Hun er uenig med Virke i at regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe svart arbeid.

– Vi har opprettet flere arbeidslivskriminalitetssentre som samarbeider bedre, og vi har gjort det enklere å varsle. Vi har også opprettet flere bransjerettede programmer, blant annet for renholdsbransjen, der partene i arbeidslivet samarbeider om tiltak for å rydde opp i utsatte bransjer.

Vil gagne de rikeste

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet mener også andre tiltak enn skattefradrag må bli vurdert.

– Å bruke 1,2 milliarder på dette er som å skyte på problemet med hagle – det er for lite treffsikkert, og man sprer virkningen av det som er en stor pott penger uten å være sikker på effekten, sier Tajik.

Virke peker på at Sverige har hatt god effekt av lignende tiltak. Det mener Tajik det er ulike meninger om.

– Et slikt tiltak vil først og fremst gagne dem som har mest fra før, og ikke nødvendigvis føre til ryddigere forhold som kan forsvare den pengebruken, sier hun.

Også Tajik mener pengene vil være bedre anvendt hvis de går til Arbeidstilsynet og flere arbeidslivskriminalitetssentre.

– Hvis de får flere midler, vil de kunne føre bedre tilsyn med bransjen enn det de gjør i dag. Da blir det mindre rom for useriøse aktører. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.