Private utfører i dag bare 15 prosent av oppgavene som det offentlige kan sette ut, viser beregninger som analyseselskapet Oslo Economics har gjort for Virke. Det tilsvarer tjenester for 100 milliarder kroner i året. Dette kan femdobles ifølge rapporten.

Hvert år bruker det offentlige 54 milliarder kroner på hjemmetjenester og 45,8 milliarder kroner på sykehjem. Den private andelen er henholdsvis 8 og 12 prosent. Virke-rapporten argumenterer for at dette tallet bør økes betraktelig.

- Ideologiske skylapper

Bare ved å ta i bruk flere private tilbydere av hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, vil dette kunne gi mer enn 4 milliarder kroner i årlige besparelser, hevder Virke.

– Det er åpenbart at aktørmangfold skaper mer innovasjon, læring og effektivitet. Her har norske kommuner og fylker en stor mulighet, men mange politikere har åpenbart ideologiske skylapper. Når vi ser på partiprogrammene, er det bare tre av partiene som entydig er positive til mer private tjenester. Det bekymrer oss, sier administrerende direktør Vibeke Madsen i Virke.

Store beløp

Rapporten går gjennom en rekke områder der det under gitte forutsetninger kan tas ut potensielle gevinster ved å bruke private aktører. 4,1-4,6 milliarder er tallfestet som mulige årlige besparelser i hjemmetjenestene fra 2018 til 2030.

Oslo Economics gir ikke tilsvarende konkrete tall for sykehjemmene, men anslår potensialet til å være stort. Det offentlige skal ifølge rapporten kunne spare 227 millioner i året på å sette ut regnskap og lønn, 200 millioner kroner på trening og fysisk aktivitet, og 120 millioner på kundebehandling og callsentre.(Vilkår)

Slik reagerer finansministeren på stormen mot Bjørn Dæhlie
Bjørn Dæhlie fikk gjennomgå for sine uttalelser om formueskatt. Slik reagerer finansministeren.
01:36
Publisert: