Hovedorganisasjonen Virke har sammen med NHO lenge etterlyst en utredning av skattefradrag for renhold i private hjem, slik Sverige har innført.

Nå har Virke tatt saken i egne hender. I en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har laget på oppdrag fra Virke, anslås det at 40 til 60 prosent av renholdsarbeid i private hjem blir betalt svart – og prosentandelen er trolig langt høyere.

Polske Jolanta Markowska (22) fikk kjenne på kroppen hvordan det svarte renholdsmarkedet fungerte.

Hun kom i kontakt med en som formidlet svarte renholdstjenester til private husholdninger via Facebook da hun flyttet til Norge.

– Da jeg flyttet hit. hadde jeg ingen jobbmuligheter, så jeg måtte akseptere hva som helst av jobber. Jeg ble spurt om å vaske i private hjem, men tenkte ikke over at det var svart arbeid. Det var de verste månedene av mitt liv, sier Markowska.

Utrygg arbeidshverdag

Hun forteller om en usikker arbeidssituasjon, en lønn det ikke var mulig å leve av, og bortfall av lønn hvis hun ble syk. Reiseveien mellom husene hun vasket kunne være timelange, uten at hun fikk betalt for tiden hun brukte på transport.

– Jeg hadde noen helseproblemer på den tiden. Da jeg ble syk, fant arbeidsgiveren min bare noen andre fra Polen som kunne vaske for henne, og ga meg sparken, sier Markowska.

Jolanta Markowska (22) håper flere kommer seg ut av det svarte markedet. I Freskas lokaler i Oslo henger det bilder av de ansatte på veggen.
Jolanta Markowska (22) håper flere kommer seg ut av det svarte markedet. I Freskas lokaler i Oslo henger det bilder av de ansatte på veggen. (Foto: Per Thrana)

Da hadde hun imidlertid fått hjelp til å få orden på papirene sine, så hun kunne ta jobb i Norge. Hun begynte å jobbe på hotell, før hun fikk jobb i renholdsselskapet Freska.

Markowska tror mange som kommer til Norge for å jobbe er redde for å ta jobb i norske selskaper, fordi de hører så mange historier om at utenlandske arbeidere blir utnyttet. Hun håper hennes historie kan inspirere flere til å komme seg ut av det svarte markedet.

– Det er mange fordeler med å ha et selskap i ryggen. Vi er forsikret, og hvis noen vil klage, må de gå gjennom selskapet. Man står ikke helt alene, det får en til å føle seg sterkere, sier hun.

Tror mørketallene er store

Svart arbeid er spesielt utbredt i renholdstjenester i private hjem, fordi det er vanskelig å kontrollere at arbeidet blir gjennomført på lovlig vis. Arbeidstilsynet har tidligere uttalt til DN at de ikke vil føre kontroller hjemme hos folk.

– Dette er et gigantisk samfunnsproblem som vi ikke kan lukke øynene for. Det er en bransje mange som er svakere stilte i arbeidsmarkedet kommer inn i, og vi tror det er store mørketall for arbeidstagere som blir utnyttet. Da er det viktig at vi sørger for ordnede arbeidsforhold, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen
Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen (Foto: Gunnar Blöndal)

Derfor har Virke regnet på effektene av en prøveordning for skattekutt, der offentlig godkjente renholdsbedrifter kan søke skatterefusjon for tjenester utført i norske hjem.

De regner med at ordning vil føre til et provenytap for staten på over en milliard kroner, forutsatt at andelen svart arbeid på markedet er 40 prosent. Horneland Kristensen påpeker at de har regnet med en lavere prosent enn det som trolig er tilfellet – de tror andelen kan være så høy som over 90 prosent.

Dermed kan provenytapet bli betydelig mindre, dersom en stor andel som nå jobber svart begynner å betale skatt.

I Virke-rapporten vises det til at lignende ordninger har fungert godt i Sverige og Danmark. I analysen anslås det at hvis virkningen blir lik den man har sett i Sverige, og man legger til grunn at 40 prosent av bransjen opererer i det svarte markedet, kan ordningen føre til 80 millioner kroner mer i bedriftsbeskatning, 23 millioner mer i skatt fra arbeidstagere, og 55 millioner ekstra fra merverdiavgift.

I rapporten pekes det også på at det står i regjeringsplattformen fra 2019 at man vil teste ut incentiver som gjør det enklere å få utført tjenester i hjemmet på lovlig vis.

– Det gjøres altfor lite fra politisk hold, noe vi synes er underlig når de er så høye og mørke når de snakker om å bekjempe svart arbeid. Det må skarpere lut til hvis vi virkelig mener at vi vil få til et hvitt marked i bransjen, sier Kristensen.

– Uheldig

Å få gjennom ordningen Virke foreslår, kan bli utfordrende.

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Tone Ognedal ved Universitetet i Oslo påpeker at et viktig trekk ved et godt skattesystem, er at en ikke har særordninger for enkelte varer og tjenester.

– Generelt sett er det uheldig. Det man foreslår er i prinsippet å subsidiere denne typen tjenester. Det øker lønnsomheten i renholdsbransjen relativt til andre bransjer, uten at den er blitt mer samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Ognedal.

Men dette prinsippet betyr ikke at man ikke kan gjøre unntak, slik Sverige har gjort.

– Et argument for å gi skattelette har vært at en stor del av renhold i private hjem trolig gjøres svart. Dermed er lønnsomheten allerede vridd, i favør av svarte tjenester. Skattelette antas å lede til at flere velger å gjøre det hvitt, men siden svart fortsatt er billigst er det usikkert hvor stor effekten er, sier Ognedal.

Hun peker også på at et slikt skattekutt kan skape presedens for å bryte med prinsippet om få særordninger i skattesystemet.

– Det er flere tjenester som en del kan velge å gjøre svart, som pleie av eldre, cateringservice og en del håndverkstjenester. Skal en ha skatterabatt disse også? Det blir vanskelig å argumentere mot dersom man først gjør unntak for én tjeneste i private hjem, sier Ognedal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.