På ett punkt er landets økonomer nesten samstemte:

Det blir færre jobber i oljeindustrien og i oljeleverandørindustrien neste år.

27 økonomer har svart på spørsmål fra DN om utsiktene for norsk økonomi 2015. Av disse svarer 25 at de tror det vil være færre sysselsatte i oljeleverandørindustrien ved utgangen av 2015 enn det er nå. Samtidig svarer 22 at de venter færre jobber i oljeindustrien.

 

 

Todelingen blir reversert

Langt lysere ser det ut for tradisjonell eksportindustri. 17 av økonomene spår at det vil være flere sysselsatte i denne næringen om ett år. Bare to regner med at det blir færre jobber innen eksportindustrien i løpet av 2015.

Mens lavere oljepris og lavere oljeinvesteringer drar ned aktiviteten i oljerelaterte næringer, gir supersvak krone gode utsikter for eksportindustrien.

- Todelingen av norsk økonomi reverseres: Oljeinvesteringene vil falle betydelig, mens svak krone og litt sterkere vekst internasjonalt gir bedre tider for norsk eksport, sier sjeføkonom Lars Haatveit i Virke til DN.

- Svak krone bør gi muligheter for innenlandsk reiseliv – både med hensyn til utlendinger og nordmenn. Viktige risikofaktorer er oljepris, Russland, den svake utviklingen i euroområdet og forsåvidt også Kina, sier Haatveit.

Bidrar til omstilling

En euro koster nå litt over ni kroner. Det er mer enn én krone mer enn gjennomsnittskursen i 2013 og 70 øre mer enn gjennomsnittskursen til og med november i år.

- En betydelig svakere kronekurs vil være til god hjelp for eksportsektoren, og den viktigste mekanismen for å omstille norsk økonomi til en periode med mindre oljeaktivitet, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen til DN.

Riktignok tror 15 av de spurte at kronen vil styrke seg igjen gjennom 2015, men i snitt kan kronen likevel bidra til sterkere konkurranseevne neste år enn i år.

- Høyere global vekst og en svakere kronekurs vil understøtte eksportindustrien. Samtidig vil finanspolitikken være noe mer ekspansiv i 2015, sier sjeføkonom Frank Jullum i Sparebank 1 Markets til DN.

Flere saker fra undersøkelsen:

Han er den eneste som tror på uendret vekst i 2015  

Slik blir 2015 dnPlus  

Les også:

Sterkere krone etter melding fra Norges Bank  

Tidligere Elkjøp-sjef skal få fart på Expert  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.