I flere år har det vært klondykestemning for oppstartsselskaper verden over. I Norge, som lenge har vært ansett som en bakevje når det kommer til venturekapital, har milliardene flommet i stadig striere strømmer.

Ifølge en fersk analyse fra Norsk Venturekapitalforening skal det ha blitt investert så mye som 67,7 milliarder kroner i norske selskaper i 2021. Dette er den høyeste summen foreningen har registrert, noen gang.

En av oppstartsbedriftene har fått nyte godt av kapitalflommen, er nyetablerte Presail.