Vista analyse skriver i en fersk rapport at konkurransekostnadene i plan- og designkonkurranser er betydelig høyere enn i andre store offentlig anskaffelser, noe som blant annet skyldes høye krav til detaljering av løsningsforslag til arkitekter og ingeniører.

«Erfaringene viser at løsningene ofte må omarbeides i senere faser. Det brukes store ressurser på å detaljere løsningsbeskrivelser og dokumentere løsninger som aldri vil bli realiseres. Dette genererer sløsing med ressurser», skriver Vista analyse i sin oppsummering.

Norske Arkitekters Landsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektenes Fagforbund, Arkitektbedriftene i Norge og Bygg21 er oppdragsgiverne bak rapporten, som har intervjuet vinnere og tapere i et knippe arkitektkonkurranser.

Ifølge analysen dekker et deltagerhonoraret i gjennomsnitt 25 prosent av deltagernes produksjonskostnader. Tilbyderne påføres dermed store kostnader uten at nytten av detaljeringskravene synes å kunne forsvare kostnadene, heter det.

«Er det noe vits?»

Fem prosjekter er gjennomgått, der selskapenes kostnader er på om lag er på om lag 62 millioner kroner, fratrukket deltagerhonoraret.

De to Statsbygg-prosjektene i analysen er dem hvor flest oppgir at det kreves unødvendig mye detaljer og dokumentasjon som det hevdes ikke er nødvendig for å kåre konkurransens vinnere.

Det ene caset er kampen om å få utforme det nye regjeringskvartalet. Her har nitten selskaper allerede har gått sammen i en klage for måten konkurransen ble gjennomført på.

«Statsbygg tror at de har mer kontroll på kostnadene med så mye detaljeringer (sic). Er det noe vits, når det uansett kommer til å bli endringer», spør en av deltagerne i konkurransen som er gjengitt i rapporten, selv om det blir vist forståelse for at regjeringskvartalet er et spesielt prosjekt.

Analysen sier at måten å hente inn detaljkunnskap for tilbyderne kan være rasjonelt for oppdragsgiver, men at det ikke hensiktsmessig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I tillegg kan det også ha negative markedsvirkninger.

– Må bli flinkere til å spørre

Vista skriver i sin konklusjon at innkjøper bør redusere detaljerings- og dokumentasjonskravene, og at det bør strebes etter å utforme et konkurranseprogram som etterspør overordnede løsningskonsepter.

Arkitektenes Fagforbund advarer mot bruk av «gratisarbeid» i markedet.

– Den økonomiske siden viser at leverandørene presses til å levere skisser til langt under marginalkostnad, mens innkjøper får et antall løsningsskisser med detaljer og beregninger til langt under markedspris, sier generalsekretær Per Christian Opsahl i en uttalelse til rapporten.

Visitas prosjektleder Ingeborg Rasmussen utdyper overfor DN at detaljkravene må ned, men at også arkitektene må ta sin del av ansvaret.

– De kan være flinkere til å spørre om noe er uklart, i stedet for å gardere seg mot alle mulige tolkninger. I tillegg kan det stilles strengere krav til juryene, slik at det ikke premieres for løsninger som ikke faktisk etterspørres, sier Rasmussen.

På byggherresiden er Statsbygg mest representert i undersøkelsen. Hun vil ikke kalle selskapets praksis direkte uforsvarlig.

– Men dersom kostnadene faktisk er så store generelt som de fem casene har vist, så er det uforsvarlig om Statsbygg ikke gjør noen grep for å sørge for en bedre balanse mellom nytte og kostnader, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at de har fått konkurransebidrag hvor det er levert mye mer enn det som er bedt om, og er åpen for å se på om det stilles krav som ikke er nødvendige.

Foruten Kunsthøgskolen i Bergen og noen få andre prosjekter, kjenner hun derimot ikke til store Statsbygg-satsinger der det ferdige produktet har avveket fra vinnerforslaget og vedtatt prosjekt, eller at de har stilt urimelige krav.

Hun mener det særlig er tilfellet for de to prosjektene som er blitt studert i rapporten.

– Regjeringskvartalet og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo er to store og svært spesielle prosjekter, med mange krav som ikke kan sammenlignes med noen annet. Jeg kan ikke se at det er noe vi har bedt om der som er bortkastet, men det er mulig utfordringene er større andre steder, sier Aschim.

Hun påpeker at det ikke ligger et oppdrag til grunn i konkurranser de utlyser, og at det er en risiko ved å kaste seg inn i enhver konkurranse.

– Det har blant annet kommet noen reaksjoner på at deltagerne blir bedt om å levere 3D-modeller i full størrelse. Med tanke på hvor hurtig teknologien har utviklet seg de siste ti årene, er det viktig at vi ser hva arkitektene kan levere på dette området, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Unicef: 19 millioner barn i Bangladesh påvirkes av kolossale klimaendringer
01:25
Publisert: