Håpet er lyseblått og går ut på at den sittende Regjeringen tar en runde til i tenkeboksen for å unngå å bli assosiert med Gerhardsen-regjeringens maktarroganse slik den artet seg i 1960. Det en voksende opinion ber om er ikke mer enn at man i det pågående arbeidet med å utrede regjeringskvartalets muligheter ikke blir avskåret fra å vurdere Y-blokken som en mulig ressurs.

I