Torskeprisene er høyere enn noensinne. Etter olje og oppdrettslaks er torsken Norges største eksportvare. Torsken hentes i land på små steder langs kysten, steder som bærer i seg store fortellinger. Ikke bare om hva vi er, men om hva vi blir.