I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, hvorav 24 ulv skulle felles innenfor den såkalte ulvesonen. Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kuttet kvoten til 15 ulv – alle utenfor ulvesonen.

Nå er spenningen stor om hva rovviltnemndene i Hedmark samt Oslo, Akershus og Østfold vil samle seg om på mandag. Den ene nemnda ledes av Senterpartiets Arnfinn Nergård, den andre av MDGs Øyvind Solum. De to deler langt ifra syn på ulv, men begge må forholde seg til flertallets syn innad i nemndene.

Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold nylig. Sauene er trolig angrepet av ulv.
Jan Kåre Lier fra Statens Naturoppsyn på stedet det 20 sauer ble funnet døde eller hardt skadd i Askim kommune i indre Østfold nylig. Sauene er trolig angrepet av ulv. (Foto: Hans Runar Kojedal / Spydeberg kommmune)

Strid

På forhånd er frontene steile. Fylkesmennene som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene, åpner for uttak av 28 ulver, blant annet hele Osdalsflokken og hele Julussaflokken på til sammen inntil 16 dyr.

Naturvernforbundet mener det er altfor mye å skyte 28 ulver, selv om samtlige dyr befinner seg utenfor ulvesonen.

– Vi ber nemndene om ikke å åpne for skyting av de to ulvefamiliene Osdalsflokken og Julussaflokken, sier Arnfinn Håpnes i Naturvernforbundet.

Han sier Naturvernforbundet kan akseptere lisensjakt utover dette såframt det skjer utenfor ulvesonen og at det dreier seg om betydelig færre ulver enn de tolv som er foreslått skutt utenom Osdalsflokken og Julussaflokkens revirer.

– Om ikke nemndene besinner seg, vil de føre oss ut i samme uføre som de gjorde gjennom sitt ulvevedtak i fjor, sier han.

Vil ha felling i sonen

Norges Jeger- og fiskerforbund krever på sin side at rovviltnemndene også åpner for felling av ulv innenfor ulvesonen. Dersom så ikke skjer, vil ulvesonen befestes som et rent ulvereservat, mener forbundet, som reagerer kraftig på anbefalingen fra fylkesmennene.

– Vi kan ikke se at dette er i tråd med Stortingets siste behandling av ulvesaken og forventer derfor at innstillingen ikke blir stående etter behandlingen i rovviltnemndene, heter det i en uttalelse fra Jeger- og fiskerforbundet

Anbefalingen fra fylkesmennene innebærer at ulveflokker med revir innenfor ulvesonen fredes. Dette gjelder den mye omtalte Slettåsflokken samt Kynna-, og Letjennaflokken.

– Jeg synes det er rart at vi ikke skal ha jakt innenfor sona når bestandsmålet er nådd, sa Senterparti-politiker og leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, til NRK tidligere i juni.

Øyvind Solum (MDG) som leder rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold er av en ganske annen mening. Han synes det er altfor mye å felle 28 dyr og slår overfor NRK fast at det ligger an til en ny runde med bråk.

Bestandsmål

Det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Beslutningen fattes på blant annet bakgrunn av internasjonal forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Lisensfelling er noe annet enn skadefelling, som gjøres på bakgrunn av ulv som gjør skade på bufe eller tamrein eller er særlig nærgående. Så langt i beitesesongen har flere enn 130 sauer blitt drept i Hadelandsregionen alene.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og miljøminister Vidar Helgesen (H) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep. Fellingstillatelse er gitt på to dyr, men denne utløper ifølge Nationen mandag klokken 12.(Vilkår)