I januar 2014 ble Aschehougs tidligere økonomidirektør Leif Marius Schatvet (50) anmeldt for underslag. Saken har vært under etterforskning, og i samarbeid med politiet og KPMG er det avdekket en rekke urettmessige transaksjoner utover de allerede erkjente forhold. Rapporten ble overlevert politiet 12. mai.

- Den nye granskningen viser at mislighetene har pågått over lengre tid, og at underslaget har et betydelig større omfang enn det den tidligere økonomidirektøren selv erkjente. Mislighetene som er avdekket under granskningen, beløper seg til nye 5 millioner kroner, sier Mads Nygaard, forlagssjef i Aschehoug.

Vil ikke spekulere

Nygaard vil ikke spekulere i hvorfor Schatvet ikke la alle kortene på bordet umiddelbart. Aschehoug og KPMG har nå etterforsket saken i fem måneder.

- Vi leverte en utvidet anmeldelse forrige uke og ser oss ferdig med saken, sier Nygaard.

Han sier det har vært vanskelig å avdekke på grunn av måten det er utført på.

KPMG har gjennomgått alle kontrollrutiner i selskapet, men ikke funnet avvik. Aschehoug har allikevel besluttet å skjerpe inn ytterligere. Eksempelvis sjekke alle nye transaksjoner mot et register med alle originalavtaler.

Erkjenner straffskyld

Nygaard tror ikke det er gjort flere underslag,

- Han erkjenner straffskyld, sierLeif Marius Schatvets advokat, Anne Christine Stoltz, om de utvidede underslagene.

- Hvorfor fortalte han ikke  dette med en gang?

- Det er ikke bevisst holdt noe tilbake fra hans side slik han har forklart seg. Du kan si det sånn at det nok ligger en del fortrengning i dette, sier Stoltz.

Ifølge Stoltz har ikke Schatvet gitt en forklaring på hva millionene er brukt til.

I desember erkjente den tidligere økonomidirektøren misligheter på ca. 4,4 millioner.  Under  granskningen i etterkant er det avdekket ytterligere 21 urettmessige transaksjoner i perioden 2009-2011. Med dette beløper underslaget seg nå til ca. 9,4 millioner kroner. I tillegg kommer et forsøk på å underslå 1 million kroner som mislyktes i desember, og som avslørte forholdene. I sluttrapporten konstaterer KPMG at samtlige underslag foretatt av den tidligere direktøren er identifisert, og avkrefter at andre enn økonomidirektøren har vært involvert.

- Utspekulert

- Underslagene er gjennomført på en utspekulert og nøye planlagt måte som har vært troverdig og vanskelig å oppdage, forteller Nygaard. Mislighetene tar utgangspunkt i kjente og ekte avtaler og forhold. Avtaler har blitt forfalsket ved at det f eks er lagt til avsnitt og utarbeidet fiktive vedlegg. De uekte avtalene er sannsynliggjort ved falsk korrespondanse og signert med falske underskrifter. Det er ingen andre selskaper enn Aschehoug som har lidd økonomisk tap.

Fulgte rutiner

I sin vurdering av Aschehougs interne rutiner konkluderer KPMG med at Aschehoug har samme standard for sine sikkerhetsrutiner som næringslivet for øvrig. KPMG har gjennomgått og dokumentert Aschehougs rutiner, herunder fullmaktshierarki, kontroll av fakturaer og dobbel signatur på fakturaer, dualprinsipp ved utbetaling i nettbank og ytterligere rammeverk for internkontroll. KPMG konstaterer at dette har vært virksomt mens mislighetene har funnet sted. Mislighetene som er avdekket er, etter KPMGs vurdering, svært vanskelige å oppdage med normale internkontrolltiltak. De er utført av en høyt betrodd person som systematisk har misbrukt fullmakter og tillit.

- Styrker rutiner

- Sluttrapporten til KPMG viser at Aschehougs rammeverket for sikkerhetsrutiner er gode, men vi vil iverksette tiltak for å styrke disse ytterligere. Dette vil innebære økt transparens og fokus på varslingsordninger, dilemmatrening og hyppigere mislighetsrevisjon. Ved å øke gjennomsiktigheten, gjør vi det enklere å oppdage misligheter i fremtiden, sier Nygaard.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.