Det mangler ikke på advarsler fra internasjonale finansinstitusjoner og organisasjoner for tiden. Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte vekstprognosene for verdensøkonomien til 3,1 prosent for 2016 på onsdag. Dette er på linje med hva internasjonale banker tror.

Gjeldsfest i næringslivet

Den internasjonale kredittvurderingsselskapet Moody’s, som er en av tre internasjonale organisasjoner som fastsetter kredittratingen på land og storselskaper – og dermed fastsetter til hvilken pris de kan låne penger, reiser et varselflagg for fremvoksende land.

«Eksterne sårbarheter har økt betydelig i rundt 75 prosent av de fremvoksende økonomiene globalt», advarer Moody's i rapporten som kom på torsdag.

Utenlandske gjeldsopptak økte fra 3000 milliarder dollar i 2005 til 8200 milliarder dollar ti år senere, ifølge Moody’s.

Det er privat sektor som står for det aller meste av denne gjeldsoppbyggingen. Næringslivet har økt låneopptakene årlig med i gjennomsnitt 14,3 prosent de siste 10 årene sammenlignet med 5,9 prosent for offentlig sektor. Privat sektor står for nesten 70 prosent av alle låneopptak.

Lavere råvarepriser og svakere vekst hos de største handelspartnerne, spesielt Kina, har rammet fremvoksende markeder hardt. Dette forventes å fortsette.

«Alle disse kreftene vil føre til en fortsatt forverring i måten den eksterne sårbarheten utvikler seg. Hvis dette blir langvarig vil det føre til økt risiko for at det utløser en systemkrise», skriver Moody’s.

Høyere gjeldsvekst enn økonomisk vekst

Det har aldri manglet på advarsler fra internasjonale finansinstitusjoner og analyseselskaper – spesielt for fremvoksende markeder. De siste 20 årene har innrapporteringen av økonomiske statistikker og åpenhet fra sentralbanker gjort det enklere å finne sammenlignbare statistikker og tallmateriale.

Moody’s peker på at høyere rente i USA, færre kapitaloverføringer og stram likviditet fil føre til korte forfall på gjeld og en økning i den kortsiktige gjelden. Det i seg selv blir sett på som en risiko da det gir mindre forutsigbarhet for låntakere.

Moody’s advarer om at gjeldsveksten vokser langt betydelig raskere enn den økonomiske veksten i mange fremvoksende markeder. Dette gjør at de er ekstra sårbare den dagen det kommer sjokk fra globale markeder – noe som sist skjedde for nesten ti år siden.

Asia-regionen leder an i kredittoppbyggingen med 13,5 prosent i 2015 – høyere enn noen annen region i verden. Kina, India, Indonesia, Taiwan og Malaysia er spesielt utsatt, ifølge Moody’s.

De fremvoksende økonomiene i Asia fikk en gjennomsnittlig vekst på 7,6 prosent fra 2005 til 2014, ifølge en ny oversikt fra Capital Economics. I 2016 forventes denne veksten å havne på fem prosent. Store og viktige land som Sør-Korea, Singapore, Taiwan, Malaysia og Thailand ligger under gjennomsnittet.

Anbefaler fremvoksende markeder

Investeringsselskapet Blackrock ser ikke på gjeldsoppbyggingen i fremvoksende økonomier som et stort problem. Med negativ rente i en rekke industriland og på vei mot nullrente andre steder tilbyr fremvoksende økonomier økonomisk vekst og utbytte på aksjer.

I en ny rapport anbefaler Blackrock investorer om å forflytte kapital fra industriland til fremvoksende økonomier for å få bedre avkastning.

«Endelig begynner vi å se at de fremvoksende markedene innfrir de nødvendige betingelsene for at de kan begynne å motta kapitalflom fra utviklede markeder hvor det er negative renter. Fremvoksende markeder har vært den mest defensive investeringsklassen siden 2013 når det var frykt for at den amerikanske sentralbanken skulle begynne å sette opp renten igjen», skriver Blackrock i rapport, som er referert til av Bloomberg.

Les også: Spår total kollaps av hele pengesystemet i verden


- Vi kommer alle til å betale en fryktelig pris  

Slakter pengetrykkingen til Federal Reserve (2013)

Markedene

Det er en bred oppgang ved de fleste asiatiske aksjemarkedene på torsdag – ledet av Tokyo-børsen hvor yenkursen har svekket seg. Dette er positivt for eksportørene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Følg markedene med DN Investor