Det internasjonale pengefondet (IMF) vil legge frem den årlige Global Financial Stability Report (GFSR) i neste uke. Deler av rapporten er offentliggjort og der advarer IMF om risikoen for spredning fra fremvoksende markeder til resten av verden.

Farlig spredning

Ved årsskiftet prøvde kinesiske myndigheter å stabilisere aksjemarkedene ved å stoppe handelen ved for store kursbevegelser. Dette utløste panikk hos kinesiske investorer. Det spredde seg raskt til andre markeder – i hovedsak i Asia.

I midten av februar hadde aksjemarkeder over hele verden falt med rundt 20 prosent – som defineres som et børskrakk. De siste ukene har markedene tatt seg inn igjen. Kinesiske myndigheter fjernet begrensningene på aksjehandel i løpet av kort tid.

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) mener at risikoen for spredning fra Kina til andre fremvoksende markeder er større enn noensinne.

Dette skyldes at Kina og fremvoksende markeder er langt mer integrert og tilkoblet verdensøkonomien enn tidligere via finansmarkedene og indirekte gjennom spesifikke forbindelser mellom bedrifter. Kinesiske investorer har foretatt store oppkjøp internasjonalt.

«Handel og økonomisk integrering av fremvoksende økonomier i den globale økonomien og finanssystemer har økt betydelig de siste to tiårene. Som et resultat har sjokk i fremvoksende markeder gitt betydelige bevegelser i verdipapirer og valutaer i industriland og fremvoksende land», skriver IMF.

Ifølge IMFs beregninger utgjør denne spredningen over en tredjedel av variasjonen av avkastningen i disse landene.

«I hvor stor grad et land er integrert betyr mer enn størrelsen på økonomien», skriver IMF.

Økt smitterisiko

Fremvoksende land i Asia forventes å stå for over 60 prosent av den globale økonomiske veksten i 2016. Kinesiske myndigheter tviholder på målet om å oppnå en økonomisk vekst på minst 6,5 prosent i år.

Eksperter mener dette kan føre til nye bobler i den kinesiske økonomien og utsettelse av planlagte reformer.

Hva som skjer i den kinesiske økonomien påvirker hele verden. Turbulensen på det kinesiske aksjemarkedet hadde en begrenset spredning til andre land; det var utsiktene til svakere vekst i Kina som førte til frykt og usikkerhet.

Dette kan endre seg raskt. Kina ønsker å bli tettere integrert i finansmarkedene. Det er blitt enklere for utenlandske investorer å handle aksjer i kinesiske selskaper via Hong Kong-børsen. Kina har også som mål å gjøre valutaen mer internasjonal.

«Den rene finansielle smitten er mindre alvorlig når det gjelder Kina. Men effekten fra sjokk til grunnleggende økonomiske forhold, for eksempel nyheter om Kinas vekst, og avkastningen på verdipapirer i fremvoksende og utviklede økonomier har vært økende. Kinas smitte mot de globale finansmarkedene vil sannsynligvis øke betydelig de neste årene», advarer IMF.

Høy eksponering

Internasjonale markeder ble overrasket på 1990-tallet da kriser i Latin-Amerika, Russland og Asia spredde seg til andre land. Industrilandene ble i liten grad påvirket av disse krisene.

IMF advarer om at når det oppstår nye kriser i fremvoksende markeder er risikoen for at dette skal ramme industrilandene langt høyere nå enn det var for 20 år siden.

«De siste to tiårene har fremvoksende markeders andel av den globale produksjonen, handelen og finanssystemet økt betydelig. Fremvoksende markeder har bidratt med over halvparten av den globale veksten de siste 15 årene og deres andel av verdens bruttonasjonalprodukt har økt til 38 prosent», skriver IMF.

Det meste av integreringen har skjedd innenfor handel, hvor aktiviteten mellom fremvoksende land er 20 ganger høyere enn den var for 20 år siden. Banker i industriland fordoblet eksponeringen til fremvoksende land fra 2005 til 2013.

«I den senere tid virker det som at markedsuro som har sin opprinnelse i fremvoksende markeder er blitt overført lettere til markeder utenfor kriseområdene», skriver IMF og viser til markedsuroen i Kina i august i fjor og igjen i januar.

Markedene

Det er høy volatilitet ved de asiatiske aksjemarkedene på tirsdag morgen.

De fleste aksjemarkedene startet dagen med en nedgang, men de kinesiske ved de kinesiske børsene har dette snudd til en optimisme etter et par timers handel.

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen har falt med over to prosent og er på nivåer som sist ble sett i begynnelsen av februar – etter at sentralbanken overraskende innførte negativ rente.

Oljeprisen har fortsatt å falle i elektronisk handel i Asia.

«Det er kun 12 dager igjen til OPECs Doha-møte. Oljefallet er en tydelig reprising om at ingen avtale vil bli undertegnet. Dette viser at OPEC kun er et kartell i navnet og ikke i handling», skriver markedsanalytiker Evan Lucas hos IG i Melbourne.

 

Hold deg oppdatert på DN Investor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.