Markedsobservatører og investorer leter etter signaler om at bunnen begynner å nærme seg for det kraftige fallet i verdens aksjemarkeder. Nøkkelindeksene ved børsene i Tokyo og London hadde falt med 20 prosent på onsdag – definisjonen på et børskrakk (bear market).

Ifølge en oversikt fra Bloomberg er 40 av verdens 63 største aksjemarkeder inne i et «bear market» (børskrakk) og 19 andre markeder har falt med mellom ti og 20 prosent. De andre har en nedgang på under 10 prosent.

- Lar seg ikke forsvare

Kun et fåtall pessimister tror dette vil fortsette. Nye rapporter fra Det internasjonale pengefondet (IMF), Oxford Economics og internasjonale finansinstitusjoner konkluderer med at verdensøkonomien vil få en økonomisk vekst på over 3 prosent i 2016 og 2017.

Ingen tror på en kollaps i den globale veksten.

Capital Economics har publisert en ny analyse etter den siste markedsuroen på onsdag hvor børsene falt kraftig over hele verden.

«Markedsuroen lar seg ikke forsvare med de økonomiske realitetene», skriver det britiske analyseselskapet.

Capital Economics, som publiserer analyser fra verdens 30 største økonomier, er skeptiske til de offisielle økonomiske statistikkene for Kina.

Bedre utsikter

Når de skal spå den økonomiske veksten for verdensøkonomien de neste to årene bruker de både prognoser som er basert på de offisielle statistikkene som Kina har lagt frem og analyseselskapets egne beregninger.

De mener at verdensøkonomien fikk en økonomisk vekst på 2,9 prosent i 2015 – hvis en skal tro på de kinesiske statistikkene. Med egne beregninger ble den globale veksten på 2,4 prosent.

For 2016 og 2017 er det vesentlig bedre utsikter.

«Til tross for den pågående pessimismen i verdensøkonomien tror vi at den globale veksten vil ta seg opp fra rundt 2,5 prosent i 2015 til tre prosent i både 2016 og 2017, basert på våre egne estimater for Kina», skriver Capital Economics.

Fortsatt uro – men bedring

I en større rapport konkluderer analyseselskapet Capital Economics at det tross alt står bra til med verdensøkonomien:

USA

«Utsiktene for den amerikanske økonomien er rimelig bra. Riktignok er eksportrettet industri hardt rammet av den 20 prosent styrkingen av dollaren de siste 18 månedene. Netto handel vil være en hemsko for veksten en tid.»

Vekst 2016 (2017): 2,5% (2,0%)

Eurosonen

«Oppgangen i eurosonen vil sannsynligvis bremse noe. Selv om oljeprisen og euroen forblir på dagens nivå vil kjerneinflasjonen øke. Det demper realinntektsveksten. Veksten i eksporten fra en svakere valuta har allerede begynt å blekne.»

Vekst 2016 (2017): 1,2% (1,5%)

Japan

«Vi kan forvente nye lettelser fra Bank of Japan (sentralbanken). Den japanske økonomien vendte tilbake til vekst mot slutten av fjoråret, arbeidsledigheten har falt jevnt og inflasjonen, hvor mat og energi ikke inngår, har steget. Vi tviler på at prisveksten vil vedvare.»

Vekst 2016 (2017): 1,5% (0,5%)

Kina

«Beregninger viser at bruttonasjonalproduktveksten i Kina bremset kraftig i begynnelsen av 2015. Siden har den vært relativt stabil. Vi forventer en oppgang i år som en konsekvens av tiltakspakker som er gjennomført. Finanspolitikken er blitt mer ekspansiv og kredittveksten har tatt seg opp siden lettelsene i 2015.»

Offisiell vekst 2016 (2017): 6,8% (6,5%)

Capital Economics vekst 2016 (2017): 6,5% (6,0%)

India

«Etter flere år med svak vekst har den indiske økonomien blitt styrket av lave oljepriser og en løsere pengepolitikk. Eksterne risikoelementer er blitt redusert. Det er lite rom for ytterligere stimuli. Det er usannsynlig at den økonomiske veksten vil økte mye de kommende årene.»

Vekst 2016 (2017): 6,0% (6,5%)

Fremvoksende markeder i Asia

«Den økonomiske aktiviteten i resten av de fremvoksende markedene i Asia bør skyte fart i år. De landene som er best posisjonert for å dra nytte av den forventede oppgangen i Kina er Hong Kong, Sør-Korea, Singapore og Taiwan. Thailand vil fortsatt slite på grunn av politisk uro.»

Vekst 2016 (2017): 5,6% (5,5%)

Russland

«Utsiktene for Russland er dystre. Det beste en kan håpe på er at økonomien kommer seg ut av resesjonen. Vi forventer den vil stabilisere seg de neste kvartalene. I motsetning til tidligere oppganger vil denne være annerledes og svak.»

Vekst 2016 (2017): 0,3% (0,5%)

Latin-Amerika

«Regionen vil neppe klare noe bedre enn å stagnere i år. Brasil vil sannsynligvis forbli i en resesjon. Under forutsetning av at vi har rett i at råvareprisene vil ta seg opp vil andre land i Latin-Amerika gjøre det bedre.»

Vekst 2016 (2017): 0,3% (2,5%)

Midtøsten

«Fallet i oljeprisene har formørket utsiktene for oldeprodusenter i Midtøsten. Saudi-Arabia har allerede kuttet i energisubsidiene og planlegger store reduksjoner i offentlige utgifter. For forbrukere i Nord-Afrika er situasjonen bedre.»

Vekst 2016 (2017): 2% (2,3%)

Afrika

«Svak vekst i de tre største økonomiene sør for Sahara vil dra hele regionen med seg lavere. Nigeria og Angola sliter med å tilpasse seg en lavere oljepris. Sør-Afrikas økonomi holdes tilbake på grunn av dype strukturelle problemer, energimangel og lave eksportpriser.»

Vekst 2016 (2017): 3,8% (4,5%)

Markedene

Det er en svak oppgang ved de fleste asiatiske aksjemarkedene på torsdag.

Den kinesiske sentralbanken har tilført markedet ekstra likviditet. Dette gjøres hvert år i forkant av kinesisk nyttår.

 

DN Direkte følger markedene tett – som vanlig utover dagen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer på DN.no:

- Ikke selg alt

- Markedet viser tegn til ren panikk

- Frykten som herjer nå

Se DNTV: Mener sjokk brer seg raskere

Mener sjokk brer seg raskere
Kriser og rystelser i en del av verden brer seg nå mye raskere gjennom hele verdensøkonomien enn før, mener Davos-veteran og DNB-sjef Rune Bjerke under den norske deltagermiddagen i alpebyen.
01:28
Publisert: