Aktiviteten i kinesiske fabrikker har overraskende falt i mars. - Økonomien er skadelidende og det betyr bare tre ting: tiltak, tiltak og tiltak, sier analysesjef Frederic Neumann hos HSBC.

Da Kinas statsminister Li Keqiang la frem statusrapport for landets økonomi tidligere i mars advarte han om at økonomien ikke ville gå på skinner fremover. Det er en ny virkelighet for den kinesiske økonomien, med forventet svakere vekst enn det siste kvarte århundret.

Kinesisk bekymring

Den foreløpige innkjøpssjefsindeksen fra HSBC viser en måling på 49,2 for mars. Dette er under 50-nivået som skiller mellom økt og fallende aktivitet ved kinesiske fabrikker. Dette er den laveste målingen siden i april ifjor.

- Dette kommer som en overraskelse. Vi hadde sett en liten bedring i februar så dette er et skritt tilbake, sier analysesjef for Asia hos HSBC, Frederic Neumann til CNBC.

De mange delindeksene i undersøkelsen skaper bekymring hos de som følger denne undersøkelsen, som er et viktig verktøy for beslutningstagere. Sysselsettingsindeksen har falt sammenhengende siden høsten 2013 og er på det laveste siden den globale finanskrisen.

«Det har vært et fall i etableringen av ny selskaper og dette har bidratt til en svakere produksjonsvekst samtidig som at selskaper fortsetter å redusere antall ansatte», skriver Kina-økonom Qu Hongbin i HSBC-rapporten.

Renten er kuttet to ganger siden senhøsten 2014 og reservekravene til bankene er blitt redusert. I teorien skal dette føre til nye utlån og dermed skape ny aktivitet. Hovedproblemet er at nye lån fordeles til selskaper med gode forbindelser og når ikke små- og mellomstore selskaper.

-Undersøkelsen viser at myndighetene ikke har foretatt seg nok av tiltak. Ja, de har kuttet renten og har sprøytet inn likviditet, men økonomien er skadelidende og det betyr bare tre ting: tiltak, tiltak og tiltak, sier Neumann.

Skuffende økonomiske statistikker

Internasjonale finansinstitusjoner som følger den kinesiske økonomien er skuffet over utviklingen og mener innkjøpssjefindeksen viser at myndighetene ikke har foretatt seg nok.

- Dagens innkjøpssjefindeks er den siste i rekken av skuffende statistikker fra Kina. Den styrker vårt syn om at økonomien sannsynligvis har bremset kraftig i første kvartal, sier Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics.

Godsvolumet som fraktes på jernbanen har falt med 9,1 prosent sammenlignet med for ett år siden.

- Målingene er lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak svak innenlandsk etterspørsel. Dette peker mot en svakere økonomisk vekst i første kvartal, sier Kina-økonom Wendy Chen hos Nomura Securities til Wall Street Journal.

Nomura forventer en økonomisk vekst på 6,9 prosent i første kvartal mot 7,3 prosent i fjerde kvartal. Dette er et nivå myndighetene sier de er tilfreds med og mener den kinesiske økonomien vil tåle. Lavere energi- og råvarepriser gir industriselskapene lavere inntakskostnader.

India skal dra lasset

Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) tror at India og landene i Sørøst-Asia vil sørge for fortsatt høy økonomisk vekst i Asia de neste par årene. Den kinesiske veksten vil falle sammenlignet med de siste årene.

- Fremvoksende land i Asia vil gi et sterkt bidrag til verdensøkonomien. Fallende råvarepriser gir handlingsrom for beslutningstagere i hele regionen om å redusere kostbare drivstoffsubsidier og starte andre strukturelle reformer. Dette er en viktig mulighet til å bygge et rammeverk som vil støtte en mer inkluderende og bærekraftig vekst på lengre sikt, sier utviklingsbankens sjeføkonom Shang-Jin Wei.

Den gjennomsnittlige veksten i asiatiske fremvoksende land forventes å havne på 6,3 prosent i år og neste år. I Kina tror utviklingsbanken på en vekst på 7,2 prosent i år og syv prosent i 2016 – i tråd med offisielle prognoser fra den kinesiske regjeringen.

India ventes å dra mer av Asia fremover med en forventet vekst på 7,8 prosent i budsjettåret som starter om vel en uke.

«Med økt internasjonal etterspørsel etter produkter og tjenester fra Asia-regionen kan det forventes en høyere økonomisk vekst i India og i de fleste medlemslandene i Sørøst-Asia. Dette vil balansere for en gradvis nedbremsing i Kina – Asias største økonomi» skriver ADB i årets «Asian Development Outlook», som ble lagt frem tirsdag.

Utviklingsbankens økonomer påpeker at det fortsatt er høy risiko og at kinesiske beslutningstagere kan trå feil i det pågående reformarbeidet hvor det foretas strukturelle endringer i økonomien.

De peker også på andre risikoelementer – fra den greske gjeldskrisen, den dype resesjonen i Russland og konsekvensene av en forventet amerikansk renteøkning senere i år som kan gi en kapitalflukt fra Asia.

Markedene

Den elendige innkjøpssjefindeksen fra Kina har skapt ny uro i de asiatiske aksjemarkedene tirsdag formiddag. De foreløpige marsmålingene tyder på en lavere aktivitet i kinesiske industribedrifter.

Det kinesiske aksjemarkedet har vært glohett siden ifjor sommer. Nøkkelindeksen har steget med 80 prosent på åtte måneder og har i dag avsluttet den lengste oppgangen siden 2007.

Selv den kinesiske verdipapirkommisjonen er bekymret.

«Investorer bør være forsiktige og forstå markedsrisikoen. Det er ikke riktig for investorer å tenke at hvis vi ikke kjøper aksjer nå vil vi gå glipp av oppgangen», skriver China Securities Regulatory Commission i en advarsel.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no