I år forventes det å bli investert rundt 2500 milliarder dollar i transportsystemer, vann, kraftverk, telekommunikasjon og andre samfunnstjenester. Dette er tjenester som det offentlige tidligere var ansvarlig for. Nå er private selskaper inne på eiersiden. Beløpene som investeres er for lave.

Kina leder an

McKinsey Global Institute (MGI), som er tenketanken til det internasjonale konsulentselskapet, er sterkt kritisk til investeringene som foretas i ny infrastruktur. Hovedproblemet er finansiering og koordinering av prosjekter.

Verdens land må investere i gjennomsnitt 3,8 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet på ny infrastruktur. I perioden frem til 2030 vil dette utgjøre 49100 milliarder dollar (410.000 mrd. kroner) – vel 300 norske statsbudsjetter. Fremvoksende økonomier vil stå for rundt 60 prosent av beløpet.

«Mange år med kronisk underinvestering innenfor kritiske områder som transport, vannverk og energi er i ferd med å innta mange land rundt om i verden. Hvis disse hullene fortsetter å vokse kan de ødelegge for det fremtidige vekstpotensialet og produktiviteten. Det haster å få på plass finansiering for viktige prosjekter», skriver MGI i en ny rapport.

Kina er det landet som har prioritert investeringer i ny infrastruktur høyest. Siden årtusenskiftet er det bygd hurtiggående jernbanenettverk som knytter sammen de største byene, flyplassene er modernisert og veinettet er oppgradert.

Ifølge MGI vil dette fortsette.

«Kina bruker mer på økonomisk infrastruktur årlig enn Nord-Amerika og Vest-Europa til sammen», skriver forfatterne av rapporten.

USA, Canada og Vest-Europa hadde i 2015 et samlet bruttonasjonalprodukt som er nesten tre ganger høyere enn Kinas.

- Noen stolte av Kennedy-flyplassen?

Investeringer i ny infrastruktur, målt som en andel av bruttonasjonalproduktet, har falt i USA, Storbritannia, Italia, Australia, Sør-Korea, Brasil, India, Russland, Mexico og Saudi Arabia fra 2008 til 2015. I land som Tyskland, Japan, Frankrike, Tyrkia og Sør-Afrika har andelen økt.

Store amerikanske flyplasser er knapt nok blitt vedlikeholdt de siste 40 årene.

- Det er et overveldende behov i USA for utvidere investeringer i offentlig infrastruktur. Er noen stolte av Kennedy-flyplassen? Eller LaGuardia? Jeg er for høflig til å spørre om O’Hare. Når du tenker på det har kapital aldri vært billigere, arbeidsledigheten hos anleggsarbeidere er fortsatt høy. Anleggsmateriell, gitt hva som har skjedd med råvareprisene, er nesten rekordlave, sa USAs tidligere finansminister Larry Summers ved et innlegg The University of Chicago Booth School of Business tidligere i år.

Samarbeid mellom det offentlige og private selskaper har økt, men private investeringer utgjør fortsatt under ti prosent av totale investeringer.

«Institusjonelle investorer og banker har 120000 milliarder dollar i aktiva som delvis kan gå til å støtte infrastrukturprosjekter. Rundt 87 prosent av disse midlene kommer fra avanserte økonomier, mens de største behovene er hos mellominntektsland», ifølge MGI.

En av de største utfordringene er å matche prosjekter med kapital – på tvers av grensene.

«Det er hindringer som begrenser finansieringsflyten – fra regulatoriske beslutninger til fravær av et effektivt marked. Dette må korrigeres. Det viktigste skrittet er imidlertid er å forbedre kvaliteten på prosjekter som kan finansieres på denne måten», skriver MGI.

Norge skuffer

Norge kommer dårlig ut for hva som kan forventes av et høyinntektsland, ifølge rapporten. På den andre siden av skalaen er land som Rwanda og Sri Lanka, hvor bruttonasjonalprodukt per innbygger er på en brøkdel av det norske – men med bedre infrastruktur enn hva som kan forventes.

«Sveits har den høyeste kvaliteten på infrastruktur i verden. Landet utkonkurrerer andre sammenlignbare høyinntektsland. Som en kontrast til dette er Norge som gjør det dårligere. Landet har veldig bra infrastruktur, men veinettet i særdeleshet oppnår ikke den kvaliteten som kan forventes av at land med et så høyt inntektsnivå», skriver MGI – som legger til at «en vanskelig topografi og et tynt befolket land er et problem».

Rapportforfatterne mener effektiviteten i infrastrukturinvesteringer kan forbedres og gi resultater.

«Selv de mest avanserte økonomiene har mye å lære. Bruk av måleenheter ved alle aspekter av infrastrukturutbyggingen kan identifisere områder hvor en målrettede endringer kan gi betydelige resultater», skriver MGI.

Markedene

Etter en kraftig nedgang ved de asiatiske aksjemarkedene den siste uken er investorer tilbake. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen har den største oppgangen på en måned på fredag. For hele uken har Nikkei-indeksen falt med over fem prosent.

Også i resten av Asia er det svak optimisme.

Oljeprisen har tatt seg opp i asiatisk handel på fredag. Nordsjøolje (Brent) ligger på 47,75 dollar fatet – opp 1,2 prosent. Dette er første dag siden i midten av forrige uke at oljeprisen har steget. Oljeprisfallet over seks handelsdager er det lengste siden i januar.

 

LES OGSÅ OM:

Beskyldes for grove kontraktsbrudd: Statoil anklages for «landeveisrøveri» dnPlus  

Sivilingeniør har søkt 100 jobber uten napp: Fra lesesal til jobbtrøbbel dnPlus

Svenskenes prisforventninger til boligmarkedet stuper: Nervøst boligmarked i Sverige dnPlus

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.