Den økonomiske veksten i Kina har vært lav de siste kvartalene og utfordringene står i kø. Kinesiske kommuner har en gjeld som er større enn den tyske økonomien.

Kinesisk gjeldsberg

Kinesiske kommuner, som siden 2008 har påtatt seg store gjeldsforpliktelser – ofte skjult for sentralmyndighetene via selskapskonstruksjoner med private selskaper - vil få mulighet til å omgjøre tradisjonelle banklån til langsiktige obligasjonslån.

Det er kjørt flere mindre eksperimentelle forsøk de siste månedene.

- Den foreløpige suksessen ved disse obligasjonsutstedelsene, særlig de med lavere enn forventet obligasjonsrenter, har oppmuntret det kinesiske finansdepartementet til å utvide programmet. Hvis dette medfører riktighet kan vi se at Kina vil klare å håndtere problemet med kommunelån raskere enn forventet, sier sjeføkonom for Kina hos Standard Chartered Bank, Ding Shuang, til Bloomberg News.

Et forslag er å la kommunene utstede obligasjoner på 1260 milliarder kroner.

Kinesiske myndigheter har ikke bekreftet hvor stor kommunegjelden er i 2015, men en rapport fra juni 2013 viste den var på 17900 milliarder yuan.

Den japanske finansinstitusjonen Mizuho Securities Asia skrev i en rapport i mars at den hadde passert 25000 milliarder yuan (31300 mrd. kroner). Dette er høyere enn størrelsen på den tyske økonomien målt i bruttonasjonalprodukt – 3860 milliarder dollar (30085 mrd. kroner).

Sprikende indekser

To ulike månedlige innkjøpssjefsindekser fra Kina viser at aktiviteten er noe bedre enn årets første fire måneder. Hovedårsaken er et at myndighetenes lettelser med rentekutt og reduksjon i reservekravene begynner å gi resultater.

Den offisielle innkjøpssjefsindeksen, hvor i hovedsak større statseide bedrifter inngår, havnet på 50,2 i mai. Dette indikerer en svak økt aktivitet, noe som kan gi utslag i bedre industriproduksjonsstatistikker de neste månedene.

Storbanken HSBC utarbeider en tilsvarende indeksen sammen med Markit, og denne havnet på 49,2. En måling på under 50 indikerer en svakere utvikling enn den offisielle målingen. Delstatistikkene fra HSBC viser det er færre nye eksportordrer og det er også et fall i sysselsettingen.

Økonomene hos den australske storbanken ANZ er blant de få som mener å se en svak bedring og at dette vil sette den kinesiske økonomien på en ny kurs med høyere vekst.

«Bedringen i begge indeksene skyldes myndighetenes vekstpolitikk som er lansert. Sammen med kuttet i reservekravet og rentekuttet har regjeringen lansert en finanspolitikk som støtter opp rundt økonomien. I dette inngår også lavere rentekostnader for kommunene enklere for bedrifter og kommuner å utstede gjeld via obligasjonsmarkedet», skriver den australske storbanken ANZ i en morgenrapport.

Fortsatt svært svak

For å unngå større mislighold i eiendomssektoren og anleggsbransjen har de statskontrollerte bankene fått beskjed om å være fleksibel med tilbakebetaling og reforhandle betingelsene. Myndighetene ønsker ikke å risikere en hard landing for den kinesiske økonomien.

Kina forventes å få den svakeste økonomiske veksten i 2015 på nesten 25 år. Målet er en økonomisk vekst på syv prosent. Dette forutsetter at tiltakene som myndighetene har innført de siste månedene har den ønskede virkning.

- Fem måneder inn i 2015 er økonomien fortsatt svært svak. Vi ser få tegn på en oppgang – i alle fall ikke på de fremtidsrettede indikatorene. Vi venter på større og raskere tiltak – kanskje et kutt på 50 basispunktet i reservekravet til bankene de neste ukene, sier Kina-økonom Julia Wang hos HSBC til CNBC Asia.

Den japanske finansinstitusjonen Nomura, som de siste årene har hatt de beste prognosene på den kinesiske økonomien, mener at den økonomiske veksten i andre kvartal vil havne på kun 6,6 prosent.

Problemer for asiatisk eksport

Den sørkoreanske eksporten falt med 10,9 prosent i mai sammenlignet med i fjor. Myndighetene skylder blant annet på den svake yenkursen i Japan som gjør sørkoreanske produkter fra selskaper som Samsung og Hyundai mindre konkurransedyktige på pris.

Den sørkoreanske valutakursen har ligget på det sterkeste nivået mot den japanske valutaen på syv år i mai. En undersøkelse fra Korea International Trade Association viser at halvparten tror eksporten vil falle i år hvis valutakursen holder seg på dagens nivå.

Svakere aktivitet i Kina spiller også inn. Kina er blitt det viktigste markedet for sørkoreanske eksportører. Også i Kina og Sørøst-Asia sliter den tradisjonelle eksportsektoren med lavere ordreinngang enn forventet.

Den japanske eksporten økte med åtte prosent i april, viste statistikker i forrige uke. Hovedårsaken er eksport av japanske biler produsert i Japan, blant annet Lexus.

Markedene

Aksjeinvestorer er tilbake ved de kinesiske børsene etter kraftig uro i forrige uke hvor nøkkelindeksen ved Shanghai-børsen stupte med 6,5 prosent på torsdag. Børsverdier på 4300 milliarder kroner forsvant.

Til tross for innkjøpssjefsmålinger som ikke gir grunn til å ta frem champagnen, går Shanghai-indeksen kraftig opp på mandag formiddag. Årsaken er forventninger om at myndighetene vil komme på banen med nye tiltak, blant annet et kutt i reservekravet til bankene som vil gi de høyere utlånsrammer.

Interessen for aksjehandel har aldri vært større. Det er åpent rundt 30 millioner nye verdipapirkontoer for aksjehandel i år – nesten like mange som fra 2010 til 2014.

Marginhandel, hvor aksjer handles på kreditt, er mer enn tidoblet på to år til 1350 milliarder yuan (1690 mrd. kroner) sist uke, ifølge offisielle statistikker.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no