Over 700 kinesiske selskaper venter på å kunne få klarsignal til å bli børsnoterte. Køen øker hver dag da det er vanskelig for små- og mellomstore selskaper å få finansiering fra banker og finansinstitusjoner.

Småinvestorer er mer enn villige til å stille opp.

- Garantert avkastning

De siste to ukene har seks kinesiske selskaper gjennomført emisjoner i forkant av børsnoteringer. Emisjonene ble overtegnet med i gjennomsnitt 1800 ganger. De tiltrakk seg kjøpsordrer på over 7100 milliarder yuan (9400 milliarder kroner).

Dette er høyere enn børsverdien på Alphabet (tidligere Google) og Apple – verdens to største selskaper - til sammen.

Til tross for børsuroen på de kinesiske aksjemarkedene er deltagelse i emisjoner og børsnoteringer fortsatt et sikkert stikk. Myndighetene forlanger at emisjonskursene settes til nesten halvparten av medianverdsettelsen på børsnoterte selskaper.

- Det er garantert avkastning. Det er årsaken til at så mange er villige til å delta i budrundene og etterspørselen etter aksjer er så høy, sier investeringsdirektør Wang Zheng hos Jingxi Investment Management til Bloomberg News.

7,5 millioner ønsker å kjøpe aksjer

I slutten av januar gjennomførte Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech en emisjon. Denne var overtegnet over 4335 ganger. Selskapet hentet inn rundt 400 millioner kroner. Verdivurderingen ble satt til å ligge på en tredjedel lavere enn børsnoterte konkurrenter.

Aksjekursen på Goaland har steget med 44 prosent etter børsnoteringen på tirsdag. Over 7,5 millioner investorer forsøkte å tegne aksjer i selskapet.

- Børsmyndighetene holder emisjonskursene kunstig mye lavere enn markedsvurderingene. Først når denne statlige kontrollen fjernes, la oss si at selskapers prises til 50 til 60 ganger forventet inntjening, vil vi kunne oppleve at kursene faller ved børsnotering, sier investor Zhu Haifeng til Reuters.

Ifølge dagens regler kan ikke emisjonskursene være høyere enn 23 ganger forventet avkastning (p/e).

Under nye regler trenger ikke investorer å betale inn forskudd på aksjer de ønsker å kjøpe. Dette har tidligere bundet opp store beløp og ført til likviditetskrise i markedet hvor sentralbanken er blitt tvunget til å tilføre markedet ekstra likviditet.

- Det positive med de nye emisjonsreglene er at det ikke fører til store likviditetssvingninger i markedet, sier analytiker Wei Wei hos Huaxi Securities til Bloomberg.

Postbank på børs

I løpet av våren vil storbanken Postal Savings Bank of China Co. bli børsnotert. Dette noteringen forventes å finne sted i Hong Kong og vil hente inn rundt 10 milliarder dollar (87 milliarder kroner) fra investorer.

Ifølge Wall Street Journal ønsker banken å bli børsnotert i Shanghai, men den lange køen av selskaper som venter på å bli børsnotert gjør at det kan ta for lang tid. Postbanken har over 40000 avdelingskontorer og filialer i Kina. Den har tradisjonelt fungert som en innskuddsbank.

Banken solgte 17 prosent av aksjene til en internasjonal investorgruppe i desember, hvor UBS, JPMorgan og Temasek Holdings inngikk.

Verdens frieste økonomi

Hong Kong beholder førsteplassen som «verdens frieste økonomi» i den siste «Index of Economic Freedom».

«Hong Kong er friest da den har rettigheter til å fastsette lønninger, folk lever lengre og det er et bedre miljø – alt som kommer med økonomisk frihet», sier Ed Fuelner fra tenketanken som utarbeider den årlige oversikten til CNBC.

På de neste plassene følger Singapore, New Zealand, Sveits og Australia. USA må se seg slått av land som Canada, Chile, Estland og Irland.

Norge følger på en 32. plass – bak land som Botswana, Malaysia, Sverige og Danmark.

På bunnen av listen ligger Nord-Korea, Cuba og Venezuela. Åtte land, blant annet Irak, Afghanistan, Sudan og Syria er ikke rangert.

Den konservative tenketanken The Heritage Foundation og Wall Street Journal står bak undersøkelsen.

Markedene

Det er en blandet utvikling ved de asiatiske aksjemarkedene. Det er tendenser til et børsrally i Kina – godt støttet av nye børsnoteringer. I resten av Asia er det en bred nedgang etter formiddagshandelen.

Oljeprisen har fortsatt fallet i asiatisk handel etter en kraftig nedgang på mandag i Europa og USA. Amerikansk lettolje ligger så vidt over 31 dollar – 1,8 prosent lavere enn da handelen startet.

Brent olje omsettes til 33,77 dollar for aprilkontrakter.

IG Markets frykter at markedsuroen fra januar vil fortsette.

- Til tross for at dette er starten på en ny måned er dette en altfor kjent mal som benyttes i verdipapirmarkedene, skriver markedsanalytiker Alastair McCaig i en rapport.

DN Direkte inngår som en del av DN Investor. Her vil du finne de siste markedsnyhetene fra hele verden og detaljerte markedsstatistikker og nøkkeltall.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no