Kinesiske banker har vokst kraftig siden årtusenskiftet – spesielt etter at de ble delprivatiserte og børsnoterte. Den kinesiske staten er fortsatt største eier.

Industrial and Commercial Bank of China er verdens nest største bank målt i børsverdi – bak amerikanske Wells Fargo, men foran JPMorgan Chase, HSBC og Citigroup. Forvaltningskapitalen til banken er 50 prosent større enn Portugals banksystem.

Fire av verdens seks største banker er kinesiske, basert på de siste aksjekursene.

- Ingen presedens

Den amerikanske investoren og hedgefondforvalteren Kyle Bass advarte tidlig mot gjeldsoppbyggingen i amerikanske banker – og risikoen bankene hadde tatt ved å gi lån til kunder som han mente ikke ville være betalingsdyktige. Han fikk rett i 2008.

Nå har han kommet med en kraftig advarsel rettet mot den kinesiske bank- og finanssektoren – en uke etter at han gav et intervju med næringslivskanalen CNBC.

Bass forklarer i et nytt brev til investorene hva han mener kan utløse en full krise i det kinesiske banksystemet.

«Det kinesiske banksystemet har vokst fra under 3000 milliarder dollar til over 34500 milliarder dollar i forvaltningskapital i løpet av de siste ti årene. Ikke noe kredittsystem i historien har vært i nærheten av en slik vekst. Det har ingen presedens», skriver han i brevet til investorer.

Forvaltningskapitalen til bankene er tre ganger større enn størrelsen på den kinesiske økonomien (bruttonasjonalprodukt - bnp). Til sammenligning hadde amerikanske banker en forvaltningskapital på 16500 milliarder dollar ved starten på finanskrisen – rundt 10 prosent høyere enn bruttonasjonalprodukt.

«Tapene i det kinesiske banksystemet kan bli over 400 prosent av de amerikanske tapene under subprimekrisen. Det begynner å akselerere», skriver han.

Skjuler tapsbomber

Amerikanske finansinstitusjoner klarte å skjule eksponeringen mot høyrisikolån i årene før finanskrisen. Det samme skjer i Kina nå, ifølge Bass.

Bankene kan foreta utlån tilsvarende maksimalt 75 prosent av innskudd. Dette omgås glatt, noe internasjonale banker og kredittvurderingsselskaper har påpekt.

«Den mest omtalte løsningen har vært å bruke spareprodukter (Wealth Management Products). Disse er utviklet for å omgå begrensningene. De farligste er imidlertid «Trust Beneficiary Rights», skriver han. (Saken fortsetter under)

 

Disse er strukturert på en måte slik at de skjules fra bankenes balanser.

«Det verste med disse er at de er tikkende tidsinnstilte bomber i det kinesiske banksystemet. De er blitt brukt til å skjule tap», skriver han.

Han forklarer at kinesiske banker skjuler forpliktelsene til disse produktene i balansene.

«Uten å gå inn i nyansene på nøyaktig hvordan dette gjøres er det grunnleggende forutsetningen at misligholdte lån overføres til en trust samtidig som at banken fortsetter med være garantist, det vil si at banken er ansvarlig for risikoen. I bytte mot dette regnskapsfører banken dette som en eiendel», forklarer Bass.

En forestående katastrofe

Bass, som leder Hayman Capital, tror at verdien på den kinesiske valutaen vil falle. Han har shortet den kinesiske valutaen. Dette gjør at investeringsfondene vil få en gevinst hvis han får rett og at kinesiske myndigheter må devaluere valutaen.

«Kinesiske myndigheter har kapasitet og vilje til å gjøre hva som er nødvendig for å forhindre at banksystemet kollapser. Kina vil redde bankene. Valutaen vil fungere som en sikkerhetsventil for en normalisering. Dette er hva alle myndigheter ville gjøre i en tilsvarende situasjon», skriver han.

Han mener at Kina må slutte å lytte på sentralbanksjefene i Japan og USA, eller IMFs toppsjef for råd.

«Kina må begynne å tenke på hvordan de skal redde seg fra den forestående katastrofen i banksystemet», skriver Kyle Bass i investeringsbrevet.

Får støtte

Charlene Chu var blant de første til å identifisere den skjulte – og uregulerte - finanssektoren i Kina i 2011 som sjefanalytiker for Kina hos kredittvurderingsselskapet Fitch. I forrige uke advarte hun mot gjeldsveksten i Kina.

«Verden har aldri tidligere sett en kredittvekst i et slikt omfang. Vi tror dette har påvirket alle prisene på aktiva i verden – direkte eller indirekte. Dette er grunnen til at markedet er så nervøst; det frykter at kredittproblemene i Kina vil rakne», sa Chu, som nå er analytiker hos Autonomous Research i Hong Kong, i en epost til New York Times.

Hun anslår at 22 prosent av Kinas totale lån vil være i mislighold ved slutten av 2016. Hvis dette stemmer vil det utgjøre 6600 milliarder dollar. Av dette vil 4400 milliarder dollar kunne være tap for bankene.

Markedene

De kinesiske markedene åpner igjen over helgen. Det kommer også viktige økonomiske statistikker, blant annet handelsstatistikkene for januar måned for Kina.

Det har vært kraftig uro ved Tokyo-børsen denne uken med et fall i Nikkei-indeksen på over syv prosent. I dag åpnet Hong Kong-børsen og nøkkelindeksen har falt med rundt fire prosent.

Markedet har tolket den amerikanske sentralbanksjefens halvårlige tale til den amerikanske kongressen på onsdag som om at renteøkningen i USA kan bli utsatt.

«Finansmarkedene er helt overbevist om at den amerikanske sentralbanken ikke vil oppfylle anslagene for rentebanen i år. Dette skyldes volatilitet i markedene og ganske svake økonomiske statistikker fra USA», skriver markedsanalytiker Bernard Aw hos IG i en rapport på torsdag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

morten.iversen@dn.no

Følg markedene i DN Investor