Publiseringen av de kinesiske handelsstatistikkene ble forsinket på tirsdag morgen. Da de ble offentliggjort måtte analytikere gni seg i øynene. Et fall i eksporten på 25,4 prosent (målt i amerikanske dollar) var langt verre enn forventet.

Tredje største eksportfall

Årets to første måneder er alltid spesielle for kinesiske statistikker på grunn av tradisjonelt kinesisk nyttår som havner på ulike datoer hvert år. Det er vanlig å slå de to første månedene sammen, men også da har det vært et kraftig fall i den kinesiske handelen.

Capital Economics tror eksportfallet er forbigående og at det allerede i mars vil få en kraftig oppgang.

«Vi mistenker at fallet i eksporten i stor graf skyldes sesongskjevheter som følge av tidspunktet for kinesisk nyttår. Denne trenden bør snu i mars og resultere i en kraftig oppsving», skriver Kina-økonom Julian Evans-Pritchard hos Capital Economics.

Et fall på over 25 prosent i eksporten er svært uvanlig for den kinesiske økonomien. Februarfallet var den tredje største nedgangen, viser statistikker fra Thomson Reuters, som går tilbake til 1980.

Sist dette skjedde var i mai 2009 da eksporten falt med 26,5 prosent.

«Noe av eksporten ble flyttet fra februar til januar på grunn av kinesisk nyttår, men totalt sett er den internasjonale etterspørselen svak», konkluderer Nomura Securities i en rapport.

Berserk råvaremarked

Den kinesiske importen falt med 13,8 prosent i amerikanske dollar, som er valutaen Kina tradisjonelt har innrapportert handelsstatistikkene på. I lokal valuta var eksportfallet på vel 20 prosent.

«Fallet i de globale råvareprisene det siste året er årsaken til at importverdiene forblir på den negative siden. Prisene på viktige råvarer er i ferd med å ta seg opp og dette bør føre til en endring de neste kvartalene. En løsere finanspolitikk, som ble bekreftet under Folkekongressen i helgen, bør også gi økt støtte til importetterspørselen», mener Evans-Pritchard.

Prisene på blant annet olje og jernmalm har stupt de siste 20 månedene. Det har vært en bedring. Oljeprisen (Brent) har steget med over 10 dollar fatet på fire uker og ligger fortsatt på over 40 dollar til tross for at den har falt med 1,4 prosent i asiatisk handel på tirsdag.

Prisen på jernmalm har gjort et kraftig byks denne uken.

- Jern- og stålmarkedet har gått berserk. Markedene har veket vekk fra fundamentale forhold og er sterkt drevet av følelser. Investorer forventer ytterligere økonomiske lettelser fra den kinesiske regjeringen for å øke etterspørselen etter stål, sier analytiker Zhao Chouyue hos China Merchants Futures i Shenzhen til Bloomberg.

- Veldig, veldig dårlige

Nøkkelindeksene ved de to kinesiske børsene falt kraftig tirsdag morgen da handelsstatistikkene ble lagt frem, men har tatt seg noe opp. Dette skyldes sannsynligvis støttekjøp fra offentlige institusjoner og statskontrollerte selskaper.

- Eksportstatistikkene er veldig, veldig dårlige. Den store nedgangen lover ikke godt for det kinesiske aksjemarkedet, sier analysesjef Caston Pang ved finansinstitusjonen Core-Pacific Yamaichi i Hong Kong til Bloomberg News.

De kinesiske valutareservene falt igjen i februar, men mindre enn hva de foregående tre månedene. Valutareservene ligger på 3200 milliarder dollar – nesten 800 milliarder lavere enn i juni 2014. Valutareservene er på det laveste på fire år.

Skeptisk til 2016-vekst

Den japanske finansinstitusjonen Nomura tror ikke Kina vil klare å innfri og skape en økonomisk vekst på mellom 6,5 og 7 prosent, slik statsministeren lovet under et innlegg under Folkekongressen i helgen.

«Dagens handelsstatistikker, sammen med andre statistikker og ledende indikatorer, tyder på at veksten svekket seg ytterligere i januar og februar. Vi opprettholder vår prognose om at den reelle veksten i bruttonasjonalproduktet vil falle fra 6,9 prosent i 2015 til 5,8 prosent i 2016», skriver Nomura-teamet, ledet av Yang Zhao.

Nomura har lagt merke til løftene kinesiske myndigheter har kommet med under den pågående Folkekongressen om å føre en løsere finans- og pengepolitikk med blant annet et større underskudd på statsbudsjettet. De tror på to rentekutt i år og tre reduksjoner i bankenes reservekrav.

«Selv om finanspolitikken er mer proaktiv ved et budsjettunderskuddet heves til tre prosent av bruttonasjonalprodukt, tror vi ikke dette vil være nok til å oppveie for en nedgang i investeringer i fast eiendom og i industrien», skriver Nomura.

Markedene

Det var en blandet utvikling ved aksjemarkedene i Asia da handelen startet på tirsdag, men ved fem tiden norsk tid har alle markedene falt. Hovedårsaken er usikkerheten rundt den kinesiske økonomien. Alle asiatiske land er avhengig av handel med Kina.

Oljeprisen har falt i asiatisk handel, men Nordsjøoljen Brent ligger fortsatt på over 40 dollar fatet.

«Har råvaremarkedet endelig snudd», spør markedsanalytiker Bernard Aw hos IG i morgenrapporten.

Han er skeptisk, til tross for at jernmalmprisen steg med nesten 20 prosent på mandag for leveranser i ved kinesiske havner.

«Globale aksjemarkeder spriker i alle retninger. Dette tyder på at oppgangen kan være drevet av følelser. De fundamentale forholdene har ikke endret seg og bekrefter at situasjonen er som den har vært med svakere vekst i Kina, gjeldsnedbygging i fremvoksende markeder, relativt sterk dollar og overkapasitet», skriver Aw.

Sjekk ut DN Investor. Her vil du finne de siste markedsnyhetene fra hele verden og detaljerte markedsstatistikker og nøkkeltall.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Følg markedene på DN Investor